28.09.2022

inCanto poza schematem, czyli o tym co łączy nas z Konkursem im. Henryka Wieniawskiego

inCanto poza schematem, czyli o tym co łączy nas z Konkursem im. Henryka Wieniawskiego

Sieciowanie, wychodzenie poza schemat i własną strefę komfortu to modne dzisiaj hasła, które w praktyce często nie znaczą zbyt wiele. Tak się jednak złożyło, że w ostatnich tygodniach mieliśmy okazję przetestować jak nam by poszło, gdybyśmy zmierzyli się z tematem znacznie wykraczającym poza naszą „bańkę”, w której próbujemy się specjalizować. Co z tego wyszło?

Całkiem sporo! – Partnerstwo z prestiżowym Konkursem Skrzypcowym im. Henryka Wieniawskiego i publikacja, którą otrzymają wszyscy anglojęzyczni uczestnicy przesłuchań. Broszura będzie także dostępna na konkursowym stoisku. Publikacja nieprzypadkowa, bo autorstwa Katarzyny Marczak, tłumaczki wydanych przez nas książek sir Rogera Scrutona.

Poza strefą komfortu

Zaprojektowaliśmy i wydaliśmy fragment książki Kaja. Biografia Kai Danczowskiej w angielskim przekładzie. Wspomniany fragment obejmuje trzy rozdziały oryginału – te, które dotyczą historii udziału Kai Danczowskiej – wybitnej polskiej skrzypaczki – w międzynarodowych konkursach skrzypcowych, w tym w Konkursie im. Henryka Wieniawskiego. Przekładu dokonała sama Autorka we współpracy z pianistką Eriką Crinó. Sam temat publikacji, środowisko polskiej wiolinistyki no i last but not least, postać Kai Danczowskiej to dla nas wciąż terra incognita, ale chyba właśnie na tym polega to przekraczanie własnych granic i dzielenie się umiejętnościami, które może zaowocować czymś więcej.

Sieciowanie

Publikacja powstała w wyniku porozumienia i synergicznej współpracy Akademii Muzycznej w Krakowie, Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego (organizatora Konkursu) i Fundacji inCanto. Patronat nad nią objął również Narodowy Instytut Muzyki i Tańca. Okazało się, że nasze doświadczenie zdobyte w pracy nad wydaniem Muzyka jest ważna i Zrozumieć Muzykę zaowocowało zaufaniem i wsparciem wymienionych wyżej prestiżowych instytucji. Jest to dla nas niewątpliwie powód do dumy i cenny punkt w naszym fundacyjnym dossier.

Poza schematem

Nasze zaangażowanie w wydanie tekstów o zbiorczym tytule: Kaja Danczowska: In the world of International Competitions nie oznacza nagłego poszerzenia misji Fundacji. Pokazuje jednak, czy dobrym pomysłem jest wchodzenie, choćby na krótką chwilę, w nieswoje buty, by odnaleźć się w szerzej rozumianym środowisku ludzi i instytucji oddanych muzyce. Jeśli finalnie okaże się, że nasza „zamorska” eskapada przyniosła komuś korzyść, z pewnością będziemy jeszcze czasem wypuszczać peryskop na nieznanych wodach i sprawdzać, co słychać w wielkim świecie.

Zatem: do zobaczenia na Konkursie im. Henryka Wieniawskiego i kto wie gdzie jeszcze!

Podziel się naszymi informacjami