Misja Fundacji inCanto

Zachwycamy muzyką

Nasza instytucja, zgodnie ze swoją zaczerpniętą z języka włoskiego nazwą (incanto – zachwyt, oczarowanie; canto – śpiew) – powstała, by zachwycać muzyką, a poprzez zachwyt wskazywać na Tego, który jest źródłem wszelkiego Piękna.

Zajmujemy się muzyką sakralną i liturgiczną, a więc tą, której źródło leży w osobistej relacji artysty, kompozytora z Bogiem i która powstała, aby służyć zbliżaniu człowieka do Stwórcy w liturgii. Jesteśmy pewni, że dobra muzyka liturgiczna jest jednym z najważniejszych składników ewangelizacji (także tej z przymiotnikiem „nowa”), a sama w sobie może stać się istotnym etapem drogi do lepszego poznania Boga. Swoją nadrzędną misję widzimy w umożliwianiu muzycznym arcydziełom pełnienia tej ewangelizacyjnej funkcji. Dlatego na gruncie muzycznym zbliżamy sacrum do jego korzeni, nie godzimy się na traktowanie sakralnych arcydzieł tylko jako eksponatów muzealnych. Inspirujemy się tym, co w tym szczególnym rodzaju muzyki pierwotne i fundamentalne – zachwytem nad Stwórcą wyrażonym w dźwiękach, w całkowitym ukierunkowaniu formy i treści na wyrażanie Jego chwały. Chcemy przyczyniać się do przywrócenia muzyki, która w zamyśle twórcy oddana jest Bogu, na właściwe dla niej miejsce.

Zachwycamy innych tym, czym sami się zachwyciliśmy.

Cele Fundacji

Swoje cele realizujemy poprzez organizowanie w Krakowie niezwykłego festiwalu Musica Divina – cyklu darmowych koncertów muzyki sakralnej na najwyższym poziomie wykonawczym. Festiwal odbywa się w ważnych dla Krakowa kościołach – wstęp na koncerty nie jest (i nigdy nie będzie) biletowany, a festiwalowe wydarzenia noszą znamiona czegoś więcej niż tylko wydarzenia kulturalnego – są także spotkaniem, medytacją, czasem po prostu nabożeństwem.

Fundacja inCanto prowadzi także projekty wydawnicze, chce pełnić ważną rolę dla środowiska pasjonatów muzyki liturgicznej – jest miejscem twórczego spotkania i realizowania śmiałych pomysłów, miejscem dialogu bez wzajemnych uprzedzeń w imię wspólnej idei.