Zespół Fundacji

Jesteśmy grupą świeckich katolików, którym leży na sercu piękno liturgii, a tym samym piękno muzyki kościelnej. Mimo bardzo różnych dróg jakie prowadziły nas do stworzenia zespołu, każdy z nas ma za sobą doświadczenie zachwytu, który napędzał nas do pracy ideowej w różnych miejscach. Teraz, w ramach Fundacji inCanto chcemy wspólnie pracować na rzecz muzyki sakralnej i liturgicznej, i skutecznie realizować ambitne cele.

Współpracownicy