Warsztaty dla młodzieży w wieku 13-18 lat

MUZOkreacja – kreatywne zetknięcie z Muzyką Dawną.

Warsztaty dla młodzieży w wieku 13-18 lat

Muzokreacja – kreatywne zetknięcie z Muzyką Dawną.

Muzyka niesie ze sobą najstarsze wspólne przeżycia ludzkości. Miejsce wokół ogniska lub kominka było zawsze wypełnione muzyką tworzoną przez domowników. W ciągu ostatniego stulecia gdzieś utraciliśmy tę naturalną swobodę radosnego, budującego więzi muzykowania. Szczególnie muzyka dawna może się jawić jako niedostępna i hermetyczna, tymczasem to właśnie jej najbliżej do wspomnianej pierwotnej i naturalnej twórczości. Podczas warsztatów, na które chcemy Was serdecznie zaprosić, przekonamy się, że muzyka dawna to nie tylko przeżycia koncertowe, ale wciąż żywe źródło sposobów na wyrażanie siebie, współtworzenie niezapomnianych przeżyć i doskonały sposób na spędzanie wolnego czasu z rodziną i przyjaciółmi.

Przejdź do audiodeskrypcji dla osób niewidomych

Nasze spotkania mają za zadanie dać Wam konkretne narzędzia, których możecie użyć do tworzenia i orientowania się w świecie muzyki. Dowiecie się, jak śpiewać, aby wywołać konkretne emocje lub nawiązać do warstwy symbolicznej wyśpiewywanego tekstu. Poznanie podstaw akompaniamentu oraz techniki improwizowanych ozdobników pozwolą Wam tworzyć bardzo przekonujące interpretacje. Zdobycie wiedzy o podstawowych technikach nagraniowych i edycji materiałów pomoże Wam przygotować nagranie do publikacji w sieci. Uczestnicząc w naszych warsztatach zdobędziecie zatem komplet umiejętności potrzebnych do tworzenia własnych muzycznych interpretacji i dzielenia się swoją sztuką.

Podczas pierwszego spotkania z Mateuszem Kucharskim dowiecie się, jak w domowych warunkach nagrywać swoją twórczość, następnie za pomocą prostych i darmowych programów przygotować ją do publikacji w internecie. Mateusz zawodowo zajmuje się realizowaniem nagrań i prowadzi własną firmę.

Prowadzącym drugie – październikowe – spotkanie będzie Bartosz Izbicki, muzykolog, organista i kierownik artystyczny zespołu Jerycho. Podczas zajęć każdy będzie miał okazję zagrać na dawnych instrumentach, aby stworzyć prosty akompaniament dla swojego śpiewu.

Podczas trzeciego warsztatu, Maria Klich, lirniczka i śpiewaczka związana z zespołem Flores Rosarum opowie Wam szerzej o improwizacji w dawnych pieśniach. Okazuje się, że proste i znane melodie można samodzielnie upiększyć w interesujący sposób!

Muzyka w dawnych czasach posiadała bardzo bogatą symbolikę, a każda skala odpowiadała innym emocjom. Przekona nas o tym Anita Pyrek-Nąckiewicz, chórmistrzyni specjalizująca się w muzyce dawnej. Grudniowe spotkanie zakończy cykl.

Będzie nam niezmiernie miło,jeżeli zdecydujecie się zostać naszymi domownikami i „grzać się przy wspólnym ogniu”.

Na spotkania zapraszamy młodzież w wieku 13-18 lat.

Terminy warsztatów

Grafika przedstawia daty spotkań dostępne również poniżej

26 wrześniaJak nagrać swoją twórczość i przygotować ją do publikacji w sieci?
24 październikaInstrumenty i społeczeństwo w XV w oraz sztuka akompaniamentu, czyli jak grać prosto i imponująco?
21 listopadaŚpiew prosty i ozdobny. Jak improwizować ozdobniki i upiększać znane melodie?
12 grudniaJak śpiew rezonuje z naszym ciałem i jaka była symbolika muzyki w dawnych wiekach?

Warsztaty odbędą się w siedzibie Fundacji inCanto przy ul. Kujawskiej 3A w Krakowie o godzinie 10.00
Z powodów epidemiologicznych zachęcamy do zapisów poprzez formularz na naszej stronie internetowej:

Możliwe jest też wejście na warsztaty bez wcześniejszego zapisania się, jednak wtedy nie jesteśmy w stanie zagwarantować uczestnictwa, ze względu na ograniczoną pojemność pomieszczenia oraz obowiązujące wytyczne epidemiologiczne.

Prowadzący warsztaty

Mateusz Kucharski

Z wykształcenia i zamiłowania inżynier akustyk, z zawodu informatyk. Od wielu lat zaangażowany w inicjatywy muzyczne przy klasztorze oo. Dominikanów. Był między innymi kantorem scholi beczkowej, brał udział w nagraniach kilku płyt Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny. Członek zespołu Sancta Trinitas i San Clemente (więcej)

na zdjęciu Bartosz Izbicki

Bartek Izbicki

Muzykolog i organista. Uczeń ks. prof. Jerzego Pikulika i Marcela Pérès’a. Od przeszło 20 lat zajmuje się polską tradycją chorału, monodii liturgicznej i pieśni nabożnej. Absolwent muzykologii kościelnej na Akademii Teologii Katolickiej (obecnie UKSW) w Warszawie. W 1996 roku uczestniczył w kursie chorału gregoriańskiego pod kierunkiem Marcela Pérès’a  (więcej)

na zdjęciu Maria Klich - wokalistka

Maria Anna Klich

Wokalistka, lirniczka. Pochodzi z Poznania, gdzie ukończyła Akademię Muzyczną (fortepian). Studia kontynuowała na Akademii Muzycznej w Krakowie oraz Conservatoire National de Region w Lyonie (śpiew solowy). Swoje umiejętności doskonaliła podczas rocznego stypendium na Uniwersytecie Muzycznym w Bukareszcie oraz na (więcej)

na zdjęciu Anita Pyrek

Anita Pyrek-Nąckiewicz

Ukończyła Dyrygenturę Chóralną, Muzykę Kościelną oraz Edukację Muzyczną na Akademii Muzycznej w Krakowie. Doktorantka Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Od 2007 roku współtworzy żeński zespół wokalny Flores Rosarum, wykonujący chorał gregoriański, muzykę Hildegardy z Bingen (więcej)

Audiodeskrypcja dla osób niewidomych

Formularz zapisów

Drodzy Goście! Cieszymy się, że jesteście zainteresowani Muzokreacją. Z powodów epidemiologicznych prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Dzięki temu będziemy mogli zagwarantować Wam miejsce na warsztatach jednocześnie kontrolując liczbę gości, aby zapewnić wszystkim odpowiednie warunki sanitarne.

Imię (wymagane)

Nazwisko (wymagane)

adres email (wymagane)

numer telefonu (wymagane)

Oświadczenie

Oświadczenie składa rodzic/opiekun uczestnika poniżej 18 roku życia, lub samodzielnie w przypadku uczestnika pełnoletniego.

I. Oświadczam, że jestem świadomy zagrożeń wynikających z narażenia na zakażenie wirusem SARS—CoV—2. II. Oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy w okresie ostatnich 14 dni, poprzedzających złożenie oświadczenia: 1. nie stwierdzono u mnie/u mojego podopiecznego zakażenia wirusem SARS—CoV—2 lub objawów charakterystycznych dla zakażonych wirusem SARS—CoV—2, w szczególności podwyższonej temperatury, kaszlu, duszności, oraz utraty powonienia i smaku; nie zostałem poddany/ mój podopieczny nie został poddany żadnej procedurze sanitarnej w związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z wirusem SARS—CoV—2, w tym kwarantannie oraz nadzorowi epidemiologicznemu.

III. Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych zawartych w oświadczeniu w zbiorze danych osobowych Fundacji inCanto — w celu przekazania na żądanie właściwych służb sanitarnych w zakresie niezbędnym do dochodzenia epidemiologicznego na wypadek zakażenia lub wykrycia, że przebywałem/mój podopieczny przebywał w bezpośrednim kontakcie z osobą zakażoną, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zapobiegania, przeciwdziałania, zwalczania SARS—CoV—2 (COVID—19) — mając zapewnione prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, a także żądanie zaprzestania przetwarzania danych, pod warunkiem, że są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane oraz, że obowiązek ich przetwarzania nie wynika z obowiązujących przepisów. Oświadczam, że zostałem poinformowany, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), że: 1. administratorem moich danych osobowych jest Fundacja inCanto z siedzibą w Krakowie przy ul Kujawskiej 3A. przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych w Fundacji inCanto, nadzoruje specjalnie wyznaczona do tego celu osoba (IOD), z którą mogę się kontaktować pod adresem m.serwinska@fundacjaincanto.pl, lub przesyłając korespondencję na adres Fundacji inCanto; w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych; dane będą przetwarzane przez Fundację inCanto przez okres 1 miesiąca od dnia złożenia oświadczenia. Po tym czasie oświadczenie niniejsze zostanie trwale zniszczone.

 

Imię (wymagane)

Nazwisko (wymagane)

adres email (wymagane)

numer telefonu (wymagane)

Liczba uczestników (wymagane)

Oświadczenie

Oświadczenie składa rodzic/opiekun uczestnika poniżej 18 roku życia, lub samodzielnie w przypadku uczestnika pełnoletniego.

I. Oświadczam, że jestem świadomy zagrożeń wynikających z narażenia na zakażenie wirusem SARS—CoV—2. II. Oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy w okresie ostatnich 14 dni, poprzedzających złożenie oświadczenia: 1. nie stwierdzono u mnie/u mojego podopiecznego zakażenia wirusem SARS—CoV—2 lub objawów charakterystycznych dla zakażonych wirusem SARS—CoV—2, w szczególności podwyższonej temperatury, kaszlu, duszności, oraz utraty powonienia i smaku; nie zostałem poddany/ mój podopieczny nie został poddany żadnej procedurze sanitarnej w związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z wirusem SARS—CoV—2, w tym kwarantannie oraz nadzorowi epidemiologicznemu.

III. Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych zawartych w oświadczeniu w zbiorze danych osobowych Fundacji inCanto — w celu przekazania na żądanie właściwych służb sanitarnych w zakresie niezbędnym do dochodzenia epidemiologicznego na wypadek zakażenia lub wykrycia, że przebywałem/mój podopieczny przebywał w bezpośrednim kontakcie z osobą zakażoną, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zapobiegania, przeciwdziałania, zwalczania SARS—CoV—2 (COVID—19) — mając zapewnione prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, a także żądanie zaprzestania przetwarzania danych, pod warunkiem, że są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane oraz, że obowiązek ich przetwarzania nie wynika z obowiązujących przepisów. Oświadczam, że zostałem poinformowany, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), że: 1. administratorem moich danych osobowych jest Fundacja inCanto z siedzibą w Krakowie przy ul Kujawskiej 3A. przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych w Fundacji inCanto, nadzoruje specjalnie wyznaczona do tego celu osoba (IOD), z którą mogę się kontaktować pod adresem m.serwinska@fundacjaincanto.pl, lub przesyłając korespondencję na adres Fundacji inCanto; w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych; dane będą przetwarzane przez Fundację inCanto przez okres 1 miesiąca od dnia złożenia oświadczenia. Po tym czasie oświadczenie niniejsze zostanie trwale zniszczone.

 

Logo MKIDN

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Partnerzy wydarzenia