Bartosz Izbicki

absolwent muzykologii kościelnej na Akademii Teologii Katolickiej (obecnie UKSW) w Warszawie. W 1996 roku uczestniczył w kursie chorału gregoriańskiego pod kierunkiem Marcela Pérès’a w Royaumont. W 2006 roku obronił doktorat z muzykologii. Od 2007 roku współpracuje z Instytutem Sztuki PAN – przygotowuje komputerowe indeksy najważniejszych polskich rękopisów średniowiecznych. W 2011 roku stworzył portal poświęcony polskim rękopisom średniowiecznym www.cantus.edu.pl powiązany z międzynarodowym projektem CANTUS Database – publikuje zdjęcia i indeksy polskich  źródeł, co pozwala poznać polski dorobek szerokiemu gronu badaczy z całego świata. Napisał też kilka pionierskich artykułów o tradycji chorału gregoriańskiego na ziemiach polskich w XIX wieku. Od 2002 roku pracuje jako organista w Bazylice św. Jana Chrzciciela w Brochowie. W 2003 roku założył tam Bractwo Śpiewacze, z które stało się lokalnym fenomenem. Bractwo w 2008 roku nagrało płytę CD z Drogą Krzyżową i pieśniami pasyjnymi. W 2010 roku na zamówienie Festiwalu „Wszystkie mazurki świata” przygotował projekt „Missa Polonica AD 1810” – rekonstrukcję uroczystej mszy parafialnej z czasów młodości F. Chopina. W 2013 na zamówienie Festiwalu „Galicja” przygotował rekonstrukcję uroczystej mszy z rękopisów klasztoru bernardynów w Leżajsku (XVIII w.). Od 2012 roku „Msza święta czasów młodości F. Chopina” (łacińska msza w rycie trydenckim) jest sprawowana w Brochowie w każdą 1 niedzielę miesiąca. W 2013 roku założył zespół wokalny JERYCHO, z którym nagrał siedem albumów płytowych oraz odbył wiele tras koncertowych w Polsce i za granicą.

na zdjęciu Bartosz Izbicki