Anita Pyrek-Nąckiewicz

Ukończyła Dyrygenturę Chóralną, Muzykę Kościelną oraz Edukację Muzyczną na Akademii Muzycznej w Krakowie. Doktorantka Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Od 2007 roku współtworzy żeński zespół wokalny Flores Rosarum, wykonujący chorał gregoriański, muzykę Hildegardy z Bingen oraz zajmujący się odtwarzaniem średniowiecznych praktyk muzycznych.

Od 2010 roku pełni funkcję akompaniatora oraz asystenta dyrygenta Chóru Akademickiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Camerata Jagellonica.

Od 2014 roku jest instruktorem wokalnym i kierownikiem chóru w Zespole Pieśni i Tańca UJ Słowianki.

Jest wykładowcą w Szkole Kantorów działającej przy Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Śpiewa również w zespole kameralnym Singet, chórze Górecki Chamber Choir oraz chórze Passionart. Koncertuje w Polsce i za granicą jako solistka, dyrygent, organista.

na zdjęciu Anita Pyrek