04.09.2018

Nowy sezon z „Nową Muzyką”

Po emocjach związanych z festiwalem Musica Divina wracamy do fundacyjnej codzienności. Ale jeśli myślicie, że ma to coś wspólnego z rutyną, to jesteście w błędzie!

Nowy sezon naszej działalności zaczynamy koncertowo – od występu słowackiego zespołu Le Nuove Musiche, w którym występuje dobrze znany wszystkim sympatykom Fundacji inCanto, członek jej Rady Programowej, Mateusz Kowalski.

Zespół Le Nuove Musiche tworzą muzycy wykonujący muzykę dawną na instrumentach z epoki, którzy kształcili się w głównych europejskich centrach wykonawstwa historycznie poinformowanego, takich jak Hochschule für Künste w Bremen czy Królewskie Konserwatorium w Hadze.

Po krótkiej przerwie chcemy przypomnieć się naszym Przyjaciołom i krakowskiej publiczności. Dlatego zaprosiliśmy artystów, którzy tym razem opowiedzą o miłości – nie będzie to muzyka sakralna – chcemy tym koncertem podziękować za festiwal Musica Divina i zaprosić do śledzenia naszych dalszych kroków. – mówi Łukasz Serwiński, prezes Fundacji.

Zainteresowania zespołu skupiają się głównie na wczesnobarokowej muzyce włoskiej, muzyce przełomu Renesansu i Baroku. Stąd nazwa zespołu – Nowa Muzyka – zaczerpnięta z traktatu Gulio Cacciniego z 1602 roku, który jest wykładnią nowego stylu, monodii akompaniowanej. Na swoich koncertach artyści prezentują utwory mało znanych, a zasługujących na uwagę kompozytorów takich jak Sigismondo d’India, Giovanni Girolamo Kapsperger, Domenico Mazzochi i in.

Podstawowy skład zespołu to sopran, skrzypce barokowe, viola da gamba oraz teorba. W zależności od potrzeb repertuarowych zespół poszerza swój skład o inne instrumenty, takie jak harfa, gitara barokowa czy flet prosty. Le Nuove Musiche koncertuje głównie na Słowacji, w Niemczech i w Polsce. Muzycy współpracują również z innymi zespołami muzyki dawnej jak Il Cuore barocco, Musica aeterna, Solamente naturali czy Bremer Ratsmuziker. Kierownikiem artystycznym Le Nuove Musiche jest lutnista Jakub Mitrík.

W programie zatytułowanym Il dolce tormento zabrzmią utwory m.in. Sigismondo d’India, Claudio Monteverdiego, Giovannni Girolamo Kapsbergera, Tarquinio Meruli.

Koncert powstaje we współpracy z Konsulatem Generalnym Republiki Słowacji w Krakowie.


Le Nuove Musiche

Hilda Gulyás – sopran
Adam Szendrei – skrzypce barokowe
Mateusz Kowalski – viola da gamba
Jakub Mitrík (kier. art.) – chittarone

Kiedy?

15 września 2018, godz. 19.30

Gdzie?

aula św. Szymona | Klasztor oo. Bernardynów, Kraków

Podziel się naszymi informacjami