Musica Divina

Musica Divina to wydarzenie, które stwarza szansę na doświadczenie sacrum w muzyce. To nie jest kolejny krakowski festiwal muzyki klasycznej. Mimo że w repertuarze odnaleźć można wiele arcydzieł muzyki dawnej, nie jest on też okazją do quasi archeologicznego studiowania muzycznych “wykopalisk”. Otwarty festiwal rozgrywający się w przestrzeni uświęconej modlitwą i bogatą tradycją jest najbardziej odpowiednim gruntem dla muzyki, która powstała dla większej chwały Boga. Poprzez Musica Divina chcemy skracać sztuczny, naszym zdaniem, dystans czasowy i przestrzenny między dawną muzyką sakralną a jej liturgicznym przeznaczeniem. Nie jest to zadanie proste chociażby ze względu na reformy liturgii, jakich Kościół doświadczał na przestrzeni wieków. Dlatego szukamy takiej formuły wydarzeń, które pozwoliłyby odczytać prezentowane publiczności arcydzieła muzyki sakralnej w kontekście możliwie najbardziej zbliżonym do pierwotnego.

Jako wierzący katolicy jesteśmy przekonani, że przestrzeń kościołów, na co dzień otwarta i służąca spotkaniu z Bogiem, nie powinna być wykorzystywana komercyjnie, a muzyka sakralna wykonywana w ich wnętrzach powinna być udostępniana wszystkim chętnym, dlatego wydarzenia w ramach Musica Divina są całkowicie nieodpłatne.

Nasze doświadczenie pokazuje, że taka formuła festiwalu spotyka się ze zrozumieniem i życzliwością publiczności i naszych organizacyjnych partnerów.

Inauguracja festiwalu będzie miała miejsce w sierpniu 2018 roku. Zapraszamy!

Musica Divina to kontynuacja koncepcji Festiwalu Muzyki Niezwykłej, którego bardzo udaną inaugurację w 2017 roku przygotowała Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny. Wierzymy, że festiwal kontynuowany pod nazwą Musica Divina zostanie obdarzony równie dużym zaufaniem i życzliwością krakowskiej publiczności.

Zdjęcia dzięki uprzejmości Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.