Musica Divina

Musica Divina to wydarzenie, które stwarza szansę na doświadczenie sacrum w muzyce. To nie jest po prostu kolejny krakowski festiwal muzyki klasycznej. Mimo że w repertuarze odnaleźć można wiele arcydzieł muzyki dawnej, nie jest on też okazją do quasi-archeologicznego studiowania muzycznych „wykopalisk”. Otwarty festiwal rozgrywający się w przestrzeni uświęconej modlitwą i bogatą tradycją jest najbardziej odpowiednim gruntem dla muzyki, która powstała dla większej chwały Boga.

Jako wierzący katolicy jesteśmy przekonani, że przestrzeń kościołów, na co dzień otwarta i służąca spotkaniu z Bogiem, nie powinna być wykorzystywana komercyjnie, a muzyka sakralna wykonywana w ich wnętrzach powinna być udostępniana wszystkim chętnym, dlatego wydarzenia w ramach Musica Divina są całkowicie nieodpłatne.

Nasze doświadczenie pokazuje, że taka formuła festiwalu spotyka się ze zrozumieniem i życzliwością publiczności i naszych organizacyjnych partnerów.

Na program Musica Divina w 2018 roku składa się pięć koncertów zestawionych w taki sposób, by mogły wybrzmieć echa tradycji sakralnej różnych stron Europy. Główną gwiazdą festiwalu jest brytyjski oktet wokalny Voces8, prezentujący muzykę chóralną tworzoną od średniowiecza po współczesność. W wykonaniu grupy Trio Mediaeval usłyszymy repertuar ułożony na wzór dawnej maryjnej mszy wotywnej. Alternative History Quartet natomiast wystąpi z polifonią mistrzów renesansu aranżowaną na głos wokalny i lutnię. Silnym polskim akcentem będzie koncert zatytułowany Bogurodzica zespołu Jerycho specjalizującego się w nowatorskim odczytywaniu polskich (i nie tylko) źródeł muzycznych. Zwieńczeniem festiwalu będzie msza wigilii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i koncert przygotowany przez Frédérica Taverniera-Vellasa i Jeana-Étienna Langianniego z udziałem uczestników warsztatów towarzyszących festiwalowi.

Szczegóły na: musicadivina.pl

Musica Divina to kontynuacja koncepcji Festiwalu Muzyki Niezwykłej, którego bardzo udaną inaugurację w 2017 roku przygotowała Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny. Wierzymy, że festiwal kontynuowany pod nową nazwą zostanie obdarzony równie dużym zaufaniem i życzliwością krakowskiej publiczności.

Zdjęcia dzięki uprzejmości Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.