Musica Divina

Musica Divina to wydarzenie, które stwarza szansę na doświadczenie sacrum w muzyce. To nie jest po prostu kolejny krakowski festiwal muzyki klasycznej. Mimo że w repertuarze odnaleźć można wiele arcydzieł muzyki dawnej, nie jest on też okazją do quasi-archeologicznego studiowania muzycznych „wykopalisk”. Otwarty festiwal rozgrywający się w przestrzeni uświęconej modlitwą i bogatą tradycją jest najbardziej odpowiednim gruntem dla muzyki, która powstała dla większej chwały Boga.

Jako wierzący katolicy jesteśmy przekonani, że przestrzeń kościołów, na co dzień otwarta i służąca spotkaniu z Bogiem, nie powinna być wykorzystywana komercyjnie, a muzyka sakralna wykonywana w ich wnętrzach powinna być udostępniana wszystkim chętnym, dlatego wydarzenia w ramach Musica Divina są całkowicie nieodpłatne.

Nasze doświadczenie pokazuje, że taka formuła festiwalu spotyka się ze zrozumieniem i życzliwością publiczności i naszych organizacyjnych partnerów.

Musica Divina to pod wieloma względami dzieło wspólne – jednoczące wokół idei świat kultury, biznesu, instytucje publiczne i indywidualnych pasjonatów. Przyszłość festiwalu jest w dużej mierze uzależniona od wspólnego wysiłku wszystkich, którym leży na sercu troska o muzykę sakralną, chęć jej upowszechniania oraz dążenie do zmiany na lepsze muzycznego oblicza polskiego Kościoła.

Na program inauguracyjnej edycji Musica Divina w 2018 roku złożyło się sześć koncertów zestawionych w taki sposób, by mogły wybrzmieć echa tradycji sakralnej różnych stron Europy.

Cykl rozpoczął się od koncertu-prologu estońskiego zespołu Linnamuusikud w Kościele oo. Dominikanów w Rzeszowie. Posiadający liczne grono fanów w Polsce zespół, reaktywował swoją działalność w 2017 roku, kiedy to wystąpił podczas Festiwalu Pieśń naszych korzeni w Jarosławiu i Festiwalu Muzyki Niezwykłej w Krakowie. Podczas prologu festiwalu Musica Divina, zespół zaśpiewał w czasie Mszy świętej, a po niej wykonał koncert, w programie którego znalazły się estońskie pieśni runiczne i estoński chorał ludowy oraz fragmenty mszy Guilliauma de Machaut i Adriana Willaerta.

Główną gwiazdą krakowskiej części festiwalu był brytyjski oktet wokalny Voces8, prezentujący muzykę chóralną tworzoną od średniowiecza po współczesność. W wykonaniu grupy Trio Mediaeval usłyszeliśmy repertuar ułożony na wzór dawnej maryjnej mszy wotywnej. Brytyjski kwartet Alternative History wystąpił natomiast z polifonią mistrzów renesansu aranżowaną na głos wokalny i dwie lutnie. Silnym polskim akcentem był koncert zatytułowany Bogurodzica zespołu Jerycho specjalizującego się w nowatorskim odczytywaniu polskich (i nie tylko) źródeł muzycznych.

Zwieńczeniem festiwalu była msza wigilii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i koncert przygotowany przez Frédérica Taverniera-Vellasa i Jeana-Étienna Langianniego z udziałem uczestników warsztatów towarzyszących festiwalowi.

Festiwalowi towarzyszyły codzienne Msze święte w Bazylice św. Franciszka z Asyżu, sprawowane przez ojców Marcina Drąga OFMConv oraz Lucjana Bartkowiaka CR, który skierował do zgromadzonych słowa refleksji podczas kazań. Festiwal zainaugurowała uroczysta Msza święta, o oprawę muzyczną której zadbała Schola Cantorum Minorum Chosoviensis z Chorzowa.

Musica Divina to kontynuacja koncepcji Festiwalu Muzyki Niezwykłej, którego bardzo udaną inaugurację w 2017 roku przygotowała Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny. Wierzymy, że festiwal kontynuowany pod nową nazwą na stałe zostanie obdarzony równie dużym zaufaniem i życzliwością publiczności.

Szczegóły na: musicadivina.pl