Musica Divina

Musica Divina to wydarzenie, które stwarza prawdziwą szansę na doświadczenie sacrum w muzyce. To nie jest po prostu kolejny krakowski festiwal muzyki klasycznej. Wprawdzie w repertuarze odnaleźć można wiele arcydzieł muzyki dawnej, nie jest on też okazją do quasi-archeologicznego studiowania muzycznych „wykopalisk”. Otwarty na wszystkich pasjonatów festiwal rozgrywający się w przestrzeni uświęconej modlitwą i bogatą tradycją jest najbardziej odpowiednim gruntem dla muzyki, która powstała dla większej chwały Boga.

Poprzez Musica Divina skracamy sztuczny, naszym zdaniem, dystans czasowy i przestrzenny między dawną muzyką sakralną a jej liturgicznym przeznaczeniem. Nie jest to zadanie proste chociażby ze względu na reformy liturgii, jakich Kościół doświadczał na przestrzeni wieków. Dlatego wytrwale szukamy takiej formuły wydarzeń, które pozwoliłyby odczytać prezentowane publiczności arcydzieła muzyki sakralnej w kontekście możliwie najbardziej zbliżonym do pierwotnego.

Repertuar każdej odsłony Festiwalu konstruowany jest w oparciu o Tradycję i różnorodność. Zależy nam na tym, aby ukazywać nieprzebrane bogactwo muzycznego skarbca chrześcijańskiego świata. Sięgamy do źródeł muzyki Kościoła: średniowiecznej monodii i polifonii renesansowej, szukamy wyjątkowych brzmień lokalnych tradycji chrześcijańskich pielęgnujących swoje dziedzictwo od pokoleń do dnia dzisiejszego, znajdujemy ich echa w utworach, które powstawały przez wieki i powstają współcześnie. Nie wskazując rozstrzygnięć, cieszymy się poszukiwaniem Piękna powstałego w służbie Temu, który jest jego początkiem i zwieńczeniem.

Szczegółowe informacje o programie zarówno nadchodzącej, jak i poprzednich edycji festiwalu, dostępne są na stronie internetowej Musica Divina:

Jako wierzący katolicy jesteśmy przekonani, że przestrzeń kościołów, na co dzień otwarta i służąca spotkaniu z Bogiem, nie powinna być wykorzystywana komercyjnie, a muzyka sakralna wykonywana w ich wnętrzach powinna być udostępniana wszystkim chętnym, dlatego wydarzenia w ramach Musica Divina są i będą całkowicie nieodpłatne.

Aby sfinansować festiwal i zapewnić publiczności darmowe uczestnictwo, każdego roku składamy kilkanaście wniosków o granty ze środków publicznych i fundacji korporacyjnych. Jednak, mimo niezbitych dowodów na to, że Musica Divina się rozwija i jest potrzebna, publiczne finansowanie jest bardzo niepewne i tak naprawdę każdego roku drżymy o przyszłość festiwalu. Dlatego serdecznie prosimy o wsparcie w tym niewątpliwie bardzo ambitnym planie zbudowania alternatywy dla finansowania wartościowej kultury. Dołącz do grona Patronów Musica Divina.

Aby nie przegapić wydarzeń festiwalowych zapraszamy do śledzenia mediów społecznościowych.