Rada Programowa

Rada Programowa

Najbardziej zależy nam na tym, by sposoby realizacji naszej misji odpowiadały bieżącym potrzebom twórców muzyki liturgicznej oraz środowisk zaangażowanych, podobnie jak my, w dbanie o jej rozwój. Dlatego przy Fundacji inCanto powstała Rada Programowa, której głównym zadaniem jest stawianie wyzwań, definiowanie nowych celów i służenie swoim doświadczeniem i wiedzą w realizacji projektów.

Powodem naszej radości i dumy jest fakt, że w składzie Rady znaleźli się wybitni przedstawiciele środowisk twórczych i akademickich, a także ludzie na co dzień zaangażowani w projekty ewangelizacyjne, nie tylko muzyczne. Wierzymy, że owoc spotkania przedstawicieli tak różnych grup, którym leży na sercu dobro Kościoła, będzie służył nie tylko Fundacji inCanto, ale przede wszystkim przyczyni się do poprawy poziomu muzyki liturgicznej w polskim Kościele.