Łukasz Serwiński

Prezes Zarządu i pomysłodawca Fundacji

Wierzy, że muzyka może zmienić człowieka, a jej piękno przybliża nas do sacrum. Jako dyrektor artystyczny odpowiada za realizację festiwalu Musica Divina. Doświadczenie zdobywał w Krakowskim Biurze Festiwalowym, w którym uczestniczył w realizacji festiwali Sacrum Profanum, Opera Rara czy Misteria Paschalia. Przez pięć lat związany z Fundacją Dominikański Ośrodek Liturgiczny – był dyrektorem artystycznym i pomysłodawcą Festiwalu Muzyki Niezwykłej, a także koordynatorem Warsztatów Muzyki Niezwykłej (od drugiej do czwartej edycji).

Z wykształcenia jest kulturoznawcą. Ukończył również szkołę muzyczną II stopnia w klasie fortepianu i Szkołę Kantorów.

Jest zaangażowanym kibicem. Relaksuje się podziwiając piękno rodzinnego Podkarpacia pędząc na rowerze. Niestrudzenie poszukuje nowych planów do zrealizowania.