Marcin Abijski

Doktor teologii, muzykolog i kantor. Badacz związków między muzyką bizantyjską a staroruską monodią, szczególnie w aspekcie praktyki liturgicznej. Założyciel Męskiego Chóru Kameralnego im. Bogdana Onisimowicza. Prowadzi zajęcia ze śpiewu bizantyjskiego dla hagioryckich mnichów na św. Górze Athos. Kantor w Skicie św. Antoniego i św. Teodozjusza Kijowsko-Pieczerskich w Odrynkach – jedynej w Polsce prawosławnej pustelni. Autor muzyki grecko-bizantyjskiej do polskiego Akatystu do Przenajświętszej Bogarodzicy ks. Józefa Maja. Skomponował muzykę bizantyjską do polskiego przekładu kondakionu św. Romana Melodosa O nawróconej.