Historię muzyki można porównać do ogrodu. I to nie tego w stylu francuskim, w którym ścieżki są jasno wytyczone, a pędy równo przycięte. To raczej urzekający i mieniący się kolorami gąszcz roślin, w którym łatwo się pogubić. Lekcje słuchania to studium dawnej muzyki sakralnej – rodzaj zwiedzania konkretnego fragmentu tego ogromnego muzycznego ogrodu ze wspaniałymi przewodnikami.

Lekcje słuchania pomogą lepiej zrozumieć muzykę, którą się fascynujemy. Istotą ich formuły jest spotkanie i nawiązanie relacji mistrz-uczeń: ze śpiewakami, instrumentalistami, etnografami, muzykologami, dziennikarzami, lingwistami, biblistami czy historykami.

Lekcje słuchania wyrosły z unikatowej wiedzy i doświadczeń wybitnych znawców tematu, by czerpać możliwie najwięcej pożytku i przyjemności z obcowania z muzyką, o której bardzo trudno przeczytać nawet w akademickim podręczniku.

Wiemy, jak wielką rolę w życiu odgrywa spotkanie inspirujących ludzi. Środowisko, które ukształtowało nas samych oraz to, które gromadzimy wokół Fundacji, wyrasta właśnie z takich spotkań, fascynacji i pasji. Marcel Pérès, Marcin Bornus-Szczyciński, Maciej Kaziński, Johann Wolfgang Niklaus, Marius Peterson, Taivo Niitvagi, Andrei Kotov – to tylko niektóre z wielkich nazwisk-fundamentów, bez których trudno sobie wyobrazić naszą tożsamość.

Środowisko
Środowisko

Dlatego postanowiliśmy nauczyć się słuchać – poszerzyć horyzonty, wgryźć się w tajniki języka, zapisu, historii, kultury, by nie zgubić się w meandrach formy i stylu. Nasze studium to w pewnym sensie uproszczona i skrócona droga do zdobycia cennej wiedzy i doświadczeń, które w innych okolicznościach trzeba by było gromadzić latami, ryzykując błądzenie po manowcach. Łukasz Serwiński – prezes Fundacji inCanto i pomysłodawca studium

Mimo że zajmujemy się niewielkim wycinkiem niesłychanie rozległej dziedziny, to jednak potrzeba wiedzy, doświadczenia, a nade wszystko – mądrego prowadzenia, by dobrze zrozumieć wyjątkowość i autentyczność muzyki dawnej czy tradycyjnej.

Czego uczymy?

Zajęcia poświęcimy tym gatunkom muzyki sakralnej, które pokazujemy na naszych festiwalach (Musica Divina i Rezonanse) i wydajemy na naszych płytach. Będziemy zatem zgłębiać chorał gregoriański i pierwszą polifonię, muzykę renesansu i wczesnego baroku, polskie i wschodnie pieśni nabożne, muzykę chrześcijańskiego Wschodu (prawosławną i bizantyjską), specyfikę i historię dramatu liturgicznego.

Poznamy językowe i kulturowe konteksty najbardziej znanych hymnów chrześcijańskich oraz przebrniemy przez meandry historii muzyki dawnej od antyku do baroku. Dotkniemy również zagadnień związanych z fonografią i krytyką muzyczną.

Czego uczymy?

Zajęcia poświęcimy tym gatunkom muzyki sakralnej, które pokazujemy na naszych festiwalach (Musica Divina i Rezonanse) i wydajemy na naszych płytach. Będziemy zatem zgłębiać chorał gregoriański i pierwszą polifonię, muzykę renesansu i wczesnego baroku, polskie i wschodnie pieśni nabożne, muzykę chrześcijańskiego Wschodu (prawosławną i bizantyjską), specyfikę i historię dramatu liturgicznego.

Poznamy językowe i kulturowe konteksty najbardziej znanych hymnów chrześcijańskich oraz przebrniemy przez meandry historii muzyki dawnej od antyku do baroku. Dotkniemy również zagadnień związanych z fonografią i krytyką muzyczną.

By uczestniczyć w kursie, nie trzeba spełniać żadnych szczególnych kryteriów. Nie jest niezbędne jakiekolwiek wykształcenie muzyczne, znajomość zapisu nutowego czy języków. Program studium jest skonstruowany w taki sposób, by mógł z niego skorzystać każdy chętny.

Zgodnie z tytułem studium, naszym celem jest zrobić wszystko, by nauczyć się słuchać: lepiej rozumieć dawną muzykę sakralną i czerpać większą radość z obcowania z nią na koncertach i poprzez nagrania.

Absolwent studium:

będzie dobrze orientował się w historii muzyki dawnej

zdobędzie szeroką wiedzę związaną z hymnologią chrześcijańską (łacińską i grecką)

zrozumie wyzwania wykonawcze związane z chorałem gregoriańskim (interpretacją zapisu i tradycjami lokalnymi)

będzie potrafił krytycznie odnieść się do wykonawstwa dawnej muzyki sakralnej

podniesie swoją znajomość repertuaru muzyki tradycyjnej, a także śpiewu bizantyjskiego i cerkiewnego

pozna najważniejsze osobowości środowiska związanego z festiwalami Musica Divina i Rezonanse, a także autorytety z dziedziny biblistyki, lingwistyki czy historii muzyki

zdobędzie narzędzia do dalszej pracy własnej (obszerną bibliografię tekstową i muzyczną)

Dla kogo powstało studium?
Dla kogo powstało studium?

Rok nauki w studium obejmuje 9 całodniowych sobotnich zjazdów, które w roku akademickim 2023/2024 zaplanowaliśmy w następujących terminach:

Terminarz
Terminarz

Zajęcia będą podzielone na dwa bloki z przerwą obiadową:

3h

3h

przedpołudniowy

przedpołudniowy

+

3h

3h

popołudniowy

popołudniowy

Z przyjemnością odpowiemy na Twoje pytania

Więcej informacji o Lekcjach słuchania udzieli:

Łukasz Serwiński

prezes Fundacji inCanto

tel. 790 553 812
l.serwinski@fundacjaincanto.pl