Music Matters

zbieramy środki na wydanie książki sir Rogera Scrutona


Zrozumieć muzykę. Ale tak dogłębnie. Na wskroś.

Nazwać jej elementy. Naprawdę nauczyć się słuchać. Poznać naturę dźwięku. Przejrzeć co kryje się za harmonicznymi zwrotami. Czy w słuchaniu jest jakaś droga i kierunek? Dokąd ona prowadzi? Gdzie leży granica muzycznej podróży, a zaczyna matematyka? Czy to, co nas fascynuje i porywa w genialnym dziele, to tylko estetyczny kunszt, czy inna rzeczywistość, do której poprzez muzykę zyskujemy dostęp? Czy muzyka ma wpływ na moje życie, jego jakość, kształt i wartość moralną? Czy przemienia mnie w kogoś lepszego? Co wspólnego mają muzyka i filozofia? Czy mamy prawo dokonywać sądu nad muzyką – czy jest muzyka zła i muzyka dobra? Czy i jak popularyzować to, co jest elitarne? A może to, co elitarne w muzyce powinno takim pozostać? Ile tak naprawdę łączy muzykę i kognitywistykę?

Jak często stawiacie sobie takie pytania?

My zdecydowanie zbyt rzadko, dlatego, by lepiej realizować misję naszej Fundacji, chcemy nadrobić zaległości i zrobić kilka kroków wstecz – do źródeł muzyki jako takiej. Tę fascynującą podróż trzeba odbyć, żeby zrozumieć artystyczną materię i zobaczyć cel, który postawiliśmy przed Fundacją. W tak ambitnym dziele potrzebujemy przewodnika, mentora, mistrza, a to wszystko mieści się w jednym nazwisku – Roger Scruton. Dotychczas w Polsce ukazało się wiele jego publikacji poświęconych naukom politycznym, myśli konserwatywnej, sztuce i filozofii. Nie została przetłumaczona natomiast żadna z pozycji poświęconych muzyce. Chcemy zatem być prekursorami i udostępnić myśl sir Rogera o muzyce polskim czytelnikom.

Od początku wydajemy muzykę, której sami chcemy słuchać. Przyszedł czas na wydanie książki, którą sami bardzo chcemy przeczytać. Z Wami. Po polsku.

Jednym z głównych wyznaczników całej naszej działalności wydawniczej jest pozostawianie po sobie pięknych przedmiotów. Nie produkujemy tanio i byle jak, ale dbamy o szczegóły, chcemy cieszyć się trzymaniem w dłoniach pięknej publikacji. Nie inaczej będzie tym razem – szata graficzna i jakość materiałów, w jakie chcemy „ubrać” książkę sir Rogera będzie wyrazem naszego szacunku do treści w niej zawartej i do jej autora. Dlatego tłumaczenie tekstów zlecimy wybitnemu specjaliście w tym temacie, a druk – firmie Mediapixel, z którą owocnie współpracujemy przy wszystkich wydawniczych projektach.

Mamy nadzieję, że dołączycie do zbiórki także z innego powodu. Jesteśmy głęboko przekonani, że rolą fundacji i innych organizacji pozarządowych jest realizowanie projektów, których nie zrealizują instytucje publiczne lub komercyjne. Tworzenie kultury, sztuki, nauki z innych powodów niż materialne jest właśnie naszym zadaniem. Wiemy, że na tej książce nie zarobimy, jednak zdajemy sobie sprawę, że bez nas może nigdy się nie ukazać w kształcie, na jaki zasługuje.

Zapraszam Was zatem do eksperymentu – zróbmy małą rewolucję i pokażmy, że w działalności wydawniczej liczą się nie tylko pieniądze i rynek. Niech powstaje piękno, które jest trwalsze i bardziej wartościowe niż nastroje konsumentów, chwilowe trendy i obowiązujące przez moment narracje. Wydajmy razem książkę, która – kto wie? – ma wszelkie szanse, by zostać białym krukiem lub wielokrotnie wznawianym bestsellerem. To ekscytująca perspektywa!

– zachęca Łukasz Serwiński, prezes Fundacji inCanto.

Żeby nam się udało musimy zjednoczyć siły. Sięgnijmy razem na najwyższą półkę – nie tę najwyższą, zakurzoną, nieciekawą i zapomnianą. Na najwyższą półkę myśli filozoficznej, którą od lat uprawia znany i szanowany nie tylko na Wyspach Brytyjskich sir Roger Scruton.

Obserwuj polski profil sir Rogera Scrutona na Facebooku

Pakiety dla Darczyńców:

Pakiet I   imię i nazwisko Darczyńcy na naszej stronie poświęconej zbiórce + rozdział w formacie PDF
Pakiet II  imienne podziękowania na naszej stronie poświęconej zbiórce + imienne podziękowania wydrukowane w książce + rozdział w formacie PDF
Pakiet III  imienne podziękowania na naszej stronie poświęconej zbiórce + imienne podziękowania wydrukowane w książce + Twój egzemplarz książki
Pakiet IV  wszystko, co powyżej + książka Oblicze Boga sir Rogera Scrutona (Zysk i S-ka 2015)
Pakiet V karta z podziękowaniem + imienne podziękowania wydrukowane w książce + Twój egzemplarz ze specjalną dedykacją sir Rogera Scrutona (ograniczenie do 10)
Pakiet VI imienne podziękowania na naszej stronie poświęconej zbiórce + pisemne podziękowanie wydrukowane w książce + Twój egzemplarz książki + egzemplarz książki Music as an Art w oryginale (limit 3 pakiety)
Pakiet VII  imienne podziękowania na naszej stronie poświęconej zbiórce + pisemne podziękowania w książce dla Mecenasa rozdziału + Twój egzemplarz książki (limit 15)

W sierpniu 2018 roku nakładem wydawnictwa Bloomsbury ukazał się tom Music as an Art – najnowszy zbiór esejów o muzyce. Stanowi on kanwę dla publikacji, którą chcemy przygotować i wydać w Fundacji inCanto. Część artykułów z Music as an Art zostanie uzupełniona o kilka esejów opublikowanych na stronie Future Symphony Institute.

Wybitny pisarz i filozof, sir Roger Scruton, przez ponad trzy dekady wykładał na uczelniach po obydwu stronach Atlantyku, m. in.: w Birkbeck College, Boston University, a ostatnio w University of Buckingham. Jest autorem ponad 40 książek.

W swojej pracy filozofa wyspecjalizował się w estetyce, ze szczególnym naciskiem na muzykę i architekturę. Napisał także kilka powieści, publikował również pamiętniki i eseje na tematy budzące szerokie zainteresowanie społeczne. Angażuje się we współczesną polityczną i kulturalną debatę z pozycji myśliciela konserwatywnego, jest szczególnie znany jako polemista. Jest członkiem Royal Society of Literature oraz British Academy. Został uhonorowany przez władze Czech, miasta Pilzno i Zgromadzenie Ogólne stanu Virginia (Virginia’s General Assembly).

W 2015 roku opublikował trzy książki, które zostały wybrane przez czytelników „książkami roku”. W 2016 roku został laureatem Medalu Odwaga i Wiarygodność przyznanego przez Fundację im. Lecha Kaczyńskiego, włoskiej nagrody Masi Prize za książkę Piję, więc jestem, został także pasowany na rycerza w Queen’s Birthday Honours List.

Na naszą publikację złożą się tłumaczenia następujących artykułów:

1. When is a tune?
2. Music and cognitive science
3. Conservatism and the Conservatory
4. Music and the moral life
5. Beauty and desecration
6. In defense of elitism
7. Music and the transcendental
8. German Idealism and the Philosophy of Music
9. Why musicians needs philosophy
10. Teaching judgement
11. The post modern ear
12. The virtue of irrelevance
13. The culture of Pop
14. The Assault on Opera
15. The Music of the Future

Potrzebujemy 40 000 zł

Potrzebujemy40 000 zł

na pokrycie kosztów:

  • licencji na wyłączność na tłumaczenie w języku polskim
  • profesjonalnego i świetnego językowo tłumaczenia
  • redakcji i korekty
  • składu i korekty składu
  • pięknego wydania książki drukiem (w nakładzie 3000 egzemplarzy)

Sami zapewniamy:

  • projekt graficzny
  • koordynację procesu wydawniczego
  • organizację promocji
  • pasję, zapał i determinację

Planowany termin wydania książki – jesień 2019

Lista Darczyńców:

1. Dominik Maj
2. Dawid Gospodarek
3. Konrad Zagajewski
4. Szymon Majewski
5. Małgorzata Janiec
6. Maria Bernat
7. Krzysztof Piotrowski
8. Michał Łukasz Podogrodzki
9. Anna Krzemińska
10. Paweł Szeliga
11. Marcin Poprawski
12. Mateusz Kowalski
13. Zofia i Karol Szczerbińscy
14. Anna K.
15. Zuzanna Bator
16. Jadwiga Serwińska
17. Przemysław Przyjazny
18. Marcin Dąbrowski
19. Mateusz Ciszczoń
20. Kancelaria SMW Legal
21. Marcin Konik-Korn
22. Marcin Jończyk
23. Dominik Rzewuski
24. Magdalena Rychlak
25. Mateusz Solarz
26. Ida Radecka
27. Marta Dajczak
28. Michał Sołtysik
29. Przemysław Wilczyński
30. Łukasz Szafraniec
31. Patryk Smoleń
32. Natalia Marzec
33. Magdalena Żółkiewicz
34. Piotr Synowiec
35. Agnieszka Szczygieł
36. Anita Pyrek-Nąckiewicz
37. Tomasz Drażniowski
38. Sławomir Magolan
39. Mateusz Grzyb
40. Stanisław Bielecki
41. Anna Kuraś
42. Łukasz Warzecha
43. Marek Podstawski
44. Dorota Krzyżanowska-Gołąb
45. Grzegorz Rogowski

46. Konstanty Zieliński
47. Patryk Pogoda
48. Dawid Adamski
49. Artur Włodarczak
50. Agnieszka Hajos-Iwańska

Dziękujemy!

Patroni medialni

Pakiety dla Darczyńców:

35 zł

Pakiet I

imię i nazwisko Darczyńcy na naszej stronie poświęconej zbiórce + rozdział w formacie PDF

65 zł

Pakiet II

imienne podziękowania na naszej stronie poświęconej zbiórce + imienne podziękowania wydrukowane w książce + rozdział w formacie PDF

100 zł

Pakiet III

imienne podziękowania na naszej stronie poświęconej zbiórce + imienne podziękowania wydrukowane w książce + Twój egzemplarz książki

300 zł

Pakiet IV

wszystko, co powyżej + książka Oblicze Boga sir Rogera Scrutona (Zysk i S-ka 2015)

500 zł

Pakiet V

karta z podziękowaniem + imienne podziękowania wydrukowane w książce + Twój egzemplarz ze specjalną dedykacją sir Rogera Scrutona (ograniczenie do 10)

1000 zł

Pakiet VI

imienne podziękowania na naszej stronie poświęconej zbiórce + pisemne podziękowanie wydrukowane w książce + Twój egzemplarz książki + egzemplarz książki Music as an Art w oryginale (limit 3 pakiety)

2500 zł

Pakiet VII

imienne podziękowania na naszej stronie poświęconej zbiórce + pisemne podziękowania w książce dla Mecenasa rozdziału + Twój egzemplarz książki (limit 15)

Można też wspomóc naszą zbiórkę poprzez wykonanie zwykłego przelewu

Fundacja inCanto
ul. Grodzka 54
31-044 Kraków

Numer konta bankowego
17 1140 2004 0000 3302 7727 9454

tytułem:
Wydanie książki Scrutona

Można też wspomóc naszą zbiórkę poprzez wykonanie zwykłego przelewu

Fundacja inCanto
ul. Grodzka 54
31-044 Kraków

Numer konta bankowego 16 1140 2004 0000 3802 7857 7572
tytułem: Wydanie książki Scrutona

Fundacja inCanto

Powstała, by zachwycać muzyką, a poprzez zachwyt wskazywać na Tego, który jest źródłem wszelkiego Piękna.

Wspieramy twórców muzyki sakralnej i liturgicznej ze strony administracyjnej i wydawniczej, tak, by mogli się skupić na tworzeniu piękna, pozostawiając nam formalności.

Zajmujemy się muzyką sakralną i liturgiczną, a więc tą, której źródło leży w osobistej relacji artysty, kompozytora z Bogiem i która powstała, aby służyć zbliżaniu człowieka do Stwórcy w liturgii. Jesteśmy pewni, że dobra muzyka liturgiczna jest jednym z najważniejszych składników ewangelizacji (także tej z przymiotnikiem „nowa”), a sama w sobie może stać się istotnym etapem drogi do lepszego poznania Boga. Swoją nadrzędną misję widzimy w umożliwianiu muzycznym arcydziełom pełnienia tej ewangelizacyjnej funkcji. Dlatego na gruncie muzycznym zbliżamy sacrum do jego korzeni, nie godzimy się na traktowanie sakralnych arcydzieł tylko jako eksponatów muzealnych. Inspirujemy się tym, co w tym szczególnym rodzaju muzyki pierwotne i fundamentalne – zachwytem nad Stwórcą wyrażonym w dźwiękach, w całkowitym ukierunkowaniu formy i treści na wyrażanie Jego chwały. Chcemy przyczyniać się do przywrócenia muzyki, która w zamyśle twórcy oddana jest Bogu, na właściwe dla niej miejsce.

Zachwycamy innych tym, czym sami się zachwyciliśmy.

Tłumacz

Aleksander Gomola Adiunkt w Katedrze do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową UJ. Absolwent filologii angielskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, studiów podyplomowych w zakresie kultury brytyjskiej Uniwersytetu Warszawskiego i Ruskin College w Oxfordzie. Językoznawca kognitywny i translatolog, zajmuje się badaniem języka religijnego i szeroko rozumianą problematyką przekładu. Tłumacz słowa żywego i tekstu, weryfikator tłumaczeń audiowizualnych. Na jego dorobek składa się ponad sześćdziesiąt opublikowanych tłumaczeń książek z takich gatunków jak literatura naukowa, beletrystyka, przewodniki, poradniki itp. Weryfikuje tłumaczenia dla polskich studiów nagraniowych, m. in. Mastergroove. W Katedrze prowadzi zajęcia z przekładu tekstów ekonomicznych, beletrystycznych, naukowych i poradników. Prowadzi także seminarium magisterskie i kurs poświęcony roli przekładu w transferze kulturowym.

Wyjątkowa drukarnia

Nad produkcją książek będzie czuwać firma Mediapixel, z którą współpracujemy od początku naszej działalności (a nawet dłużej!). To o tyle ważne, że na gruncie estetycznym rozumiemy się w lot, a dodatkowo możemy korzystać z kreatywności właściciela – Pana Jacka Szarego, który do każdego projektu podchodzi indywidualnie i chyba równie mocno cieszy się każdym etapem produkcji, co jego klienci.

Mediapixel od ponad 13 lat funkcjonuje na rynku usług poligraficznych oferując produkty dla najbardziej wymagających klientów. Specjalizuje się w druku złożonych opakowań muzycznych współpracując z instytucjami kultury i muzykami na terenie Europy i USA. Przy nowoczesnej drukarni działa pracownia druków ekskluzywnych, gdzie na niemal 100-letnich maszynach powstają drukarskie perełki. Dzięki łączeniu w jednym projekcie tej najstarszej oraz tych najbardziej nowoczesnych technik druku powstają oryginalne i wyszukane opakowania.


Masz pytania, chcesz się zaangażować? Skontaktuj się: