Łukasz Serwiński

Łukasz Serwiński


Prezes Zarządu i pomysłodawca Fundacji

Kulturoznawca, meloman, pasjonat muzyki sakralnej, odpowiada za kierunek programowy Fundacji inCanto, a w szczególności za flagowe projekty: festiwale Musica Divina i Rezonanse oraz działalność wydawniczą. Swoje doświadczenie zdobywał w Krakowskim Biurze Festiwalowym, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny, a przede wszystkim w długoletnich relacjach z wieloma artystami, muzykami i organizatorami życia kulturalnego z całej Europy. Odpowiada za produkcję nagrań płytowych i artystyczną koncepcję wydawnictw Fundacji. W swojej pracy łączy pasję do muzyki dawnej i sakralnej z zacięciem do pięknego designu – uwielbia projektować wysmakowane wydawnictwa. Wierzy, że w życiu kulturalnym najbardziej liczą się ludzie, relacje, idea i zaangażowanie społeczne, a doświadczenie piękna uważa za jedną z podstawowych wartości w życiu.
Jest absolwentem Wydziału Filozoficznego Akademii Ignatianum w Krakowie. Ukończył również szkołę muzyczną II stopnia w klasie fortepianu i dominikańską Szkołę Kantorów.


l.serwinski@fundacjaincanto.pl