4.12.2020

Musica Divina przed hejnałem – Bartosz Izbicki

W tym roku festiwalowi Musica Divina towarzyszył cykl spotkań, rozmów z zaproszonymi artystami zatytułowany Musica Divina przed hejnałem. O wykonywany repertuar, inspiracje i twórcze plany na przyszłość muzyków pytał Mateusz Borkowski, autor bloga Orfeum Borkowskiego (www.orfeum.pl). Wszystkich, którzy nie mogli w tych spotkaniach uczestniczyć, bądź chcieliby wrócić do poruszanych zagadnień, zapraszamy do wysłuchania rozmowy z Bartoszem Izbickim, muzykologiem, organistą i kierownikiem artystycznym zespołu JERYCHO.

Podziel się naszymi informacjami