14.03.2018

Ewangelia wg Jana Sebastiana

Do tej pory podczas wieczorów camera IN canto nasze biuro rozbrzmiewało muzyką i to wykonywaną na żywo. Tym razem zapraszamy na spotkanie w nieco innej formie, na którym do muzyki podejdziemy w sposób raczej intelektualny. Nieskromnie zdradzimy, że zapowiada się bardzo ambitnie, gdyż wytoczymy naprawdę ciężkie działa: Biblia i Jan Sebastian Bach. Tematy osobno niewyczerpywalne, a w duecie…?

W czasie spotkania omówimy kilka chorałów organowych Jana Sebastiana Bacha napisanych do tekstów pochodzących z Pisma Świętego, a skoro łączymy ze sobą dwa bardzo obszerne tematy, to i gości zaprosiliśmy dwóch. Michał Wilk, biblista i specjalista od języków starożytnych omówi teksty będące podstawą chorałów, ich poetykę i symbolikę teologiczną w oryginale greckim i hebrajskim, a także sposób oddania tych symboli w Biblii niemieckiej czasów Bacha oraz w samych tekstach chorałowych. Krzysztof Dobosz, organista, wyjaśni strukturę, fakturę, retorykę muzyczną i problemy wykonawcze tych utworów. Nie będą to tylko czysto teoretyczne rozważania, ponieważ  wysłuchamy nagrania każdego omawianego chorału, aby przekonać się na własne uszy, jakie są owoce spotkania genialnego kompozytora z Bożym Słowem.

Program:

Ze zbioru Orgelbüchlein
Lamm Gottes unschuldig BWV 618
Da Jesus and dem Kreuze Stund BWV 621
Mensch bewein deine Sünde Gross BWV 622
Ich ruf zu dir Herr Jesu Christ BWV 639

Ze zbioru Chorały lipskie
An Wasserflüssen Babylon BWV 653

Ze zbioru Clavier-Übung III
Aus tiefer Not schrei ich zu dir BWV 686

Zbiór Neumeistra
Erbarm’ dich mein, o Herre Gott BWV 721
O Haupt voll Blut und wunden

Michał Wilk, biblista, redaktor, tłumacz, programista. Języki nowożytne studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim, języki starożytne i biblistykę – na Pontificia Università Gregoriana i Sapienza Università di Roma, informatykę – na Politechnice Warszawskiej. Wykładowca greki i hebrajskiego oraz przedmiotów z pogranicza biblistyki i filologii klasycznej w Seminarium Zakonu Pijarów, Seminarium Redemptorystów i na Studium Filozoficzno-Teologicznym Dominikanów. Dwukrotny stypendysta fundacji naukowej Renovabis (Niemcy). Od 2009 roku uczestniczy w projekcie digitalizacji starożytnych manuskryptów greckich Ancient Manuscripts (Boston). Redaktor naczelny miesięcznika „Żywe Słowo”. Założyciel i redaktor portalu Orygenes+.

Krzysztof Dobosz, historyk, orientalista, organista. Absolwent historii i orientalistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie Swoje zainteresowania związane z dziejami osmańsko-tureckiego Orientu łączy z zamiłowaniem do muzyki. Obecnie studiuje w Międzywydziałowym Instytucie Muzyki Kościelnej w klasie organów s. dr hab. Susi Ferfoglii. Jest organistą parafii Najświętszego Imienia Maryi w Krakowie. Od 2009 roku rozwija swoje zainteresowanie chorałem gregoriańskim, śpiewając między innymi w Grupie chorałowej Vigilantes.

Kiedy?

22 marca 2018, godz. 17:30

Podziel się naszymi informacjami