24.12.2021

Życzymy Wam wspaniałych Świąt!

Drodzy Przyjaciele Fundacji inCanto!
świętowanie Bożego Narodzenia jest okazją do zdumienia nad paradoksem tkwiącym w Tajemnicy Bożego Wcielenia. Te sprzeczności, pełne głębokiej teologicznej treści, świetnie zestawia kolęda Franciszka Karpińskiego Bóg się rodzi. 

Nasz Pan i Władca przychodzi w nędzy, ubóstwie i chłodzie by nauczyć nas tego, na czym zasadza się Jego królestwo i gdzie leży głęboko ukryty skarb. Chyba nie wystarczy nam w życiu czasu i duchowych sił, by ten paradoks w pełni zrozumieć, ale nie mamy przecież nic ważniejszego do zrobienia niż starać się o to z całych sił.

Czas Bożego Narodzenia jest też dla nas momentem wdzięczności za wszystkich, którzy tworzą szerokie środowisko Fundacji inCanto – słuchaczy naszych koncertów, uczestników spotkań, darczyńców, patronów Musica Divina, wolontariuszy i sympatyków.To wierne trwanie przy Fundacji również jest jakimś paradoksem – szczególnie w tych trudnych miesiącach skupienia na trosce o zdrowie i bezpieczeństwo. W dodatku w świecie, który chyba coraz mniej zauważa i docenia rolę kultury i sztuki wysokiej w życiu społecznym. 

Za tę wierność i entuzjazm, mimo wszelkich paradoksów, niech będą dzięki Panu Bogu i Wam. 

Serdecznie pozdrawiam wraz z całym zespołem Fundacji i życzę wspaniałych Świąt!

W imieniu całego zespołu Łukasz Serwiński – prezes Fundacji inCanto