Twoje zgłoszenie na Słuchowisko zostało poprawnie złożone. Dziękujemy!

Bardzo prosimy o przesłanie kwoty za udział w ciągu 3 dni roboczych na konto Fundacji.

Dane do przelewu:

Fundacja inCanto
Plac Gen. Sikorskiego 3/4
31-115 Kraków

68 1870 1045 2078 1071 5102 0001
Tytułem: imię i nazwisko uczestnika / uczestników

Koszt udziału dla osoby dorosłej: 550 zł
Koszt udziału dla dzieci od 3 do 10 r.ż.: 480 zł