Krzysztof Piotrowski


Koordynator pracy wolontariuszy

Absolwent Uniwersytetu Rolniczego i Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Chórzysta-amator, związany początkowo z Chórem Kolegiaty pw. Bożego Ciała w Bieczu, a obecnie z Chórem Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Zainteresował się muzyką dawną dzięki festiwalowi, który w ostatnich latach gości w Bieczu, jego rodzinnym mieście. To zamiłowanie udało się przekuć w skuteczną współpracę z Fundacją inCanto, dotyczącą festiwalu Musica Divina, przy którym jest obecny od pierwszej edycji.
Obecnie Krzysztof jest w Fundacji odpowiedzialny za koordynację działań związanych z wolontariuszami.
Zawodowo zajmuje się szeroko pojętym przetwarzaniem dużych zbiorów danych.


k.piotrowski@fundacjaincanto.pl