Dziękujemy za Twoje zgłoszenie!

Prosimy o uiszczenie opłaty za udział do 3 dni roboczych. Po tym czasie nieopłacone zgłoszenie przepadnie.

Dane do przelewu opłaty za Słuchowisko

Fundacja inCanto
pl. Gen. Sikorskiego 3/4
31-115 Kraków

Nr konta: 68 1870 1045 2078 1071 5102 0001
Tytuł przelewu: Imię i nazwisko uczestnika/uczestników

Opłata za dorosłego to 535 zł, za dziecko do 10 r. ż. 485 zł. Dzieci do 3 r. ż. uczestniczą bezpłatnie. Prosimy o przelew zgodnie z ilością zgłoszonych osób.