Nasza oferta

Nuty

Jeden chleb (Janusz K. Korczak)

Opracowanie znanej pieśni eucharystycznej zostało oparte na formie quasi motetu dwujęzycznego, w której paralelnie do tekstu i melodii autorstwa ks. Ziemiańskiego SJ pojawia się fragment Modlitwy Arcykapłańskiej z Ewangelii wg św. Jana. Obydwa teksty w sposób bezpośredni ze sobą korespondują na poziomie tematyki (Tajemnica Eucharystii, oraz modlitwa o jedność Kościoła Świętego) i poprzez różnorodne zabiegi kontrapunktyczne uzupełniają się nawzajem tworząc swego rodzaju dźwiękowy obraz tego co wyrażają.

10,00 

Chwal, Syjonie, Zbawiciela (Mariusz Kramarz)

Chwal, Syjonie, Zbawiciela to średniowieczna sekwencja autorstwa św. Tomasza z Akwinu przeznaczona na Uroczystość Bożego Ciała. W opracowaniu został wykorzystany polski tekst sekwencji.

5,00 

Modlitwa do Anioła Stróża (Janusz K. Korczak)

Kompozycja stanowi udźwiękowienie tradycyjnej modlitwy do św. Anioła Stróża, która towarzyszy człowiekowi wierzącemu od najmłodszych lat jego życia. Utrzymana jest w medytacyjnym charakterze o spokojnym przebiegu oddając pewną uniwersalność wyśpiewanych słów, które są bliskie sercu niezależnie od wieku i doświadczeń życiowych.

15,00 

Alleluja! Jezus żyje (Janusz K. Korczak)

Opracowanie pieśni na okres Wielkanocny.

5,00 

Ja jestem zmartwychwstanie i życie (Janusz K. Korczak)

Polonizacja gregoriańskiej antyfony przeznaczonej na liturgię pogrzebową.

10,00 

Anielską pieśń dzwon grał (Janusz K. Korczak)

Opracowanie tradycyjnej pieśni ku czci NMP z Lourdes.

10,00