Jeden chleb (Janusz K. Korczak)

Produkt

Opracowanie znanej pieśni eucharystycznej zostało oparte na formie quasi motetu dwujęzycznego, w której paralelnie do tekstu i melodii autorstwa ks. Ziemiańskiego SJ pojawia się fragment Modlitwy Arcykapłańskiej z Ewangelii wg św. Jana. Obydwa teksty w sposób bezpośredni ze sobą korespondują na poziomie tematyki (Tajemnica Eucharystii, oraz modlitwa o jedność Kościoła Świętego) i poprzez różnorodne zabiegi kontrapunktyczne uzupełniają się nawzajem tworząc swego rodzaju dźwiękowy obraz tego co wyrażają.

Modlitwa do Anioła Stróża (Janusz K. Korczak)

Produkt

Kompozycja stanowi udźwiękowienie tradycyjnej modlitwy do św. Anioła Stróża, która towarzyszy człowiekowi wierzącemu od najmłodszych lat jego życia. Utrzymana jest w medytacyjnym charakterze o spokojnym przebiegu oddając pewną uniwersalność wyśpiewanych słów, które są bliskie sercu niezależnie od wieku i doświadczeń życiowych.

Ja jestem zmartwychwstanie i życie (Janusz K. Korczak)

Produkt

Polonizacja gregoriańskiej antyfony przeznaczonej na liturgię pogrzebową.

Anielską pieśń dzwon grał (Janusz K. Korczak)

Produkt

Opracowanie tradycyjnej pieśni ku czci NMP z Lourdes.

Twoja cześć, chwała (Janusz K. Korczak)

Produkt

Opracowanie tradycyjnej pieśni eucharystycznej na chór trzygłosowy (sugerowany śpiew naprzemienny ze zgromadzeniem wiernych)

Antiphona: In paradisum (Janusz K. Korczak)

Produkt

Kompozycja stanowi muzyczną adaptację łacińskiej antyfony pogrzebowej, której tekst cieszy się ogromną popularnością wśród twórców różnych epok. W utworze dominuje quasi impresjonistyczne podjęcie "programowej wizji" udźwiękowionych słów, gdzie nadrzędną rolę pełni harmonia, oraz różnorodne barwy kolejnych sekcji głosowych wraz z krótkimi cytatami oryginalnej melodii gregoriańskiej.

Chrystus Pan karmi nas (Janusz K. Korczak)

Produkt

Opracowanie tradycyjnej pieśni eucharystycznej przeznaczonej na uroczystości, święta oraz wspomnienia NMP.