Darczyńcy

zbiórki na wydanie książki sir Rogera Scrutona - Muzyka jest ważna

Wydanie książki nie byłoby możliwe gdyby nie Darczyńcy, którzy wsparli to dzieło w ramach akcji crowdfundingowej. Za to nasze serdeczne podziękowania składamy:

Dawidowi Adamskiemu
Luigiemu Albanese
Helenie Andrzejewskiej
Ernestowi Babynowi
Zuzannie Bator
Nikodemowi Bernaciakowi
Marii Bernat
Stanisławowi Bieleckiemu
Pawłowi Bieńkowi
Andrzejowi Brandtowi
Andrzejowi Ciachowi
Mateuszowi Ciszczoniowi
Krzysztofowi Cyranowi
Marcinowi Dąbrowskiemu
Marcie Dajczak
Romualdowi Dardzie
Piotrowi Denisiukowi
Piotrowi Derejczykowi
Tomaszowi Drażniowskiemu
Beacie Fingas-Śniegoń
Pawłowi Gniazdowskiemu
Michałowi Godlewskiemu
Dawidowi Gospodarkowi
Mateuszowi Grzybowi
Agnieszce Hajos-Iwańskiej
Bartłomiejowi Hornowi
Małgorzacie Janiec
Marcinowi Jończykowi
Annie K.
Agnieszce Kamińskiej
Szczepanowi Kasińskiemu
Marcinowi Konik-Kornowi
Mateuszowi Kowalskiemu
Annie Krzemińskiej
Dorocie Krzyżanowskiej-Gołąb
Mateuszowi Kucharskiemu
Michałowi Kuligowi
Annie Kuraś
Błażejowi Kurzawie
Joyce Lai
Annie Madej
Sławomirowi Magolanowi
Dominikowi Majowi
Szymonowi Majewskiemu
Joannie Manning
Jolancie Markiewicz
Krystynie Markiewicz
Natalii Marzec
Elizabeth Mcleod
Mikołajowi Milkowi
Jackowi Muzykowi
Sławomirowi Nowotnemu
Sławomirowi Olszewskiemu
Karolowi Pietrzykowi
Krzysztofowi Piotrowskiemu
Dorocie Pliszce
Pawłowi Płatkowi
Michałowi Podogrodzkiemu
Markowi Podstawskiemu
Patrykowi Pogodzie
Marcinowi Poprawskiemu
Przemysławowi Przyjaznemu
Anicie Pyrek-Nąckiewicz
Idzie Radeckiej
Jadwidze i Jackowi Ramsom
Grzegorzowi Rogowskiemu
Bożenie Rozwadowskiej-Bogusz
Magdalenie Rychlak
Tomaszowi Rychłowskiemu
Dominikowi Rzewuskiemu
Jadwidze Serwińskiej
Michałowi Siciarkowi
ks. Patrykowi Smoleniowi
Mateuszowi Solarzowi
Michałowi Sołtysikowi
Tomaszowi Stachurze
Piotrowi Synowcowi
Łukaszowi Szafrańcowi
Zofii i Karolowi Szczerbińskim
Agnieszce Szczygieł
Pawłowi Szelidze
Janowi Szerszeniowi
Urszuli Tes
Krystynie Tomaszewskiej
Rafałowi Walczukowi
Łukaszowi Warzesze
Przemysławowi Wilczyńskiemu
Janowi Benedyktowi Witkowskiemu
Jackowi Wiśniewskiemu
Arturowi Włodarczakowi
Michałowi Wojtczykowi
Konradowi Zagajewskiemu
Michałowi Zaleskiemu
Marcinowi Zatorskiemu
Leszkowi Zawierusze
Filipowi Zduńczykowi
Konstantemu Zielińskiemu
Magdalenie Żółkiewicz


Dziękujemy