28.04.2023

Dziedzictwo materialne i niematerialne – Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków w Łańcucie

Dziedzictwo materialne i niematerialne – Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków w Łańcucie

Na co dzień pracujemy nad zachowaniem i promowaniem dziedzictwa niematerialnego – muzycznego. Odkąd jednak organizujemy Festiwal Rezonanse, szczególnie bliski stał się dla nas temat spuścizny architektonicznej, przede wszystkim świątyń Szlaku Architektury Drewnianej na Podkarpaciu, które poprzez Festiwal staramy się promować, ożywiając je i napełniając naturalną dla nich treścią.

Z tym większą radością przyjęliśmy zaproszenie Narodowego Instytutu Dziedzictwa do zorganizowania koncertu podczas uroczystych obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków 18 kwietnia w Muzeum-Zamku w Łańcucie.

Okazji do świętowania było zresztą więcej, mija bowiem 20 lat od uchwalenia ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, a także wpisu drewnianych kościołów Południowej Małopolski na Listę światowego dziedzictwa UNESCO – także tych, w których Festiwal Rezonanse gościł z koncertami – w Haczowie i Bliznem.

Podczas przemów znakomitych gości sporo miejsca poświęcono, dowartościowaniu pracy osób działających na rzecz ochrony tego, co zostało nam powierzone przez minione pokolenia. Wiele wystąpień dotyczyło również roli edukacji artystycznej i estetycznej – tak ważnej w czasach tymczasowości, jednorazowości i dewaluacji wartości.
Mimo, że obszar działalności Narodowego Instytutu Dziedzictwa jest inny niż nasz, w obliczu takich stwierdzeń mogliśmy się poczuć na swoim miejscu – jako partner tego zacnego wydarzenia.

Fot. Tobiasz Bułynko / NID

Po części oficjalnej i merytorycznej przyszła wreszcie pora na muzykę. Program O ulotnych życia przyjemnościach wykonał znany publiczności Musica Divina Ensemble Barocum, w składzie Katarzyna Bienias – sopran, Patrycja Domagalska – wirginał, Mateusz Kowalskiviola da gamba.

Obserwując reakcję publiczności możemy nieśmiało założyć, że po raz kolejny udowodniliśmy, że muzyka dawna – wbrew nazwie – nie jest ani martwa, ani nudna, ani przebrzmiała.

Podziel się naszymi informacjami