24.05.2019

W poszukiwaniu sacrum w muzyce

Temat sacrum w muzyce zaprząta nasze myśli od wielu lat. Debatujemy o nim, spieramy się, próbujemy podejmować konkretne działania, aby przywracać i przybliżać muzykę sakralną do sfery życia koncertowego, liturgicznego, a także prywatnego, intymnego spotkania z nią. Powołaliśmy Fundację, realizujemy wiele projektów wspierających muzykę, która kieruje nas w stronę sacrum. Teraz nadszedł czas, aby zmierzyć się intelektualnie z filozoficznymi podstawami tego zagadnienia. Zapraszamy wszystkich do wspólnego namysłu nad tym tematem. Spróbujemy zmierzyć się z pytaniami: Czym jest sacrum? W jaki sposób przejawia się w muzyce? Co odróżnia muzykę sakralną od innych jej rodzajów?

W czasie kolejnego spotkania z cyklu cameraINcanto, posiłkując się tekstami fenomenologów religii, spróbujemy wsłuchać się w rezonanse sacrum w kantatowo-oratoryjnej muzyce religijnej XIX i XX wieku.

Wartość nadestetyczna pojawia się [w sztuce] dopiero wtedy, kiedy piękno dojdzie do swego optimum, kiedy już tracimy dech, kiedy już nie możemy iść dalej – i wtedy pojawia się niebo. No właśnie, niebo.

Władysław Stróżewski

Wykład poprowadzi dr Kinga Kiwała

Teoretyk muzyki, filozof, adiunkt w Katedrze Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego Akademii Muzycznej w Krakowie. Interesuje się polską muzyką współczesną, problematyką sacrum w muzyce, filozofią i estetyką muzyki (przede wszystkim fenomenologią). Jej badania posiadają charakter interdyscyplinarny – dotyczą relacji między muzyką a słowem, muzyką a filozofią, estetyką, muzyką i innymi sztukami. W 2013 opublikowała monografię Dzieło symfoniczne w perspektywie polskich koncepcji fenomenologicznych. Lutosławski. Górecki. Penderecki. W dorobku naukowym posiada liczne artykuły naukowe w języku polskim, angielskim, niemieckim i włoskim, a także udział w konferencjach i sympozjach w kraju i za granicą (Bratysława, Lizbona, Wilno, Kowno, Lukka, Canterbury, Drezno).

Kiedy?

29 maja 2019, godz. 17:30

Podziel się naszymi informacjami