30.04.2019

Zostań kantorem na Mszy wotywnej o Duchu Świętym

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia funkcji kantora podczas organizowanych przez nas Mszy wotywnych o Duchu Świętym. Msze wotywne o Duchu Świętym są dla nas formą regularnej modlitwy za wszystkich Przyjaciół Fundacji, za Zachwyconych oraz za podejmowane przez nas inicjatywy. Podczas tej liturgii prowadzimy inspirowany tradycją gregoriańską śpiew w formie kantorowanej. Udział w tej nieco wymagającej formule umożliwia wiernym specjalnie przygotowany przez nas mszalik.

Kantor należy do najstarszych funkcji liturgicznych w Kościele – pierwszą wzmiankę o nim znajdujemy już w IV wieku. Na początku kantorami mogli być jedynie duchowni, z czasem jednak przywilej pełnienia tej roli został przyznany także świeckim. Najogólniej mówiąc, praca kantora polegała na dbaniu o najwyższą jakość muzycznej oprawy liturgii – od wykonywania śpiewów solowych oraz prowadzenia śpiewu wspólnotowego, przez dyrygowanie chórem, aż po sprawowanie pieczy nad służącymi muzyce księgami liturgicznymi czy kształcenie muzyczne kleryków i diakonów. W związku z takim zakresem obowiązków, od kantorów zawsze wymagało się głębokiej i przykładnej wiary, pobożności, talentu oraz wiedzy muzycznej.

Współcześnie rolą kantora jest przede wszystkim inicjowanie śpiewu całego ludu. Kantor, będąc z jednej strony uczestnikiem zgromadzenia liturgicznego, z drugiej zaś jego muzycznym przewodnikiem, ma okazję do podjęcia wyjątkowo pięknej służby Bogu i Kościołowi. Można by powiedzieć, że w jego osobie duch śpiewanej modlitwy zbiega się z pięknem muzyki sakralnej, jednocząc i angażując wiernych do głębszego, żarliwego współtworzenia Liturgii eucharystycznej.

Jeśli chciałbyś zostać kantorem podczas naszych Mszy wotywnych o Duchu Świętym, wyślij wiadomość na adres poczta@fundacjaincanto.pl.

Podziel się naszymi informacjami