1.06.2018

Śpiew gregoriański – czy to tylko historia?

To kolejne spotkanie z cyklu camera IN canto, które poświęcamy śpiewom gregoriańskim. Mamy już za sobą spotkanie z paschalnym chorałem benedyktyńskim, a także z niektórymi interpretacjami chorału w wydaniu zespołu Jerycho.

Tym razem s. Susi Ferfoglia odpowie na najbardziej fundamentalne pytania – także na te, które być może wstydzimy się zadać:

Skąd się wzięły melodie gregoriańskie? Kto jest ich autorem? Co one oznaczają? Jak je odczytać? Jak je rozumieć? Jak interpretować? Co dziś znaczy śpiew gregoriański i dlaczego jest on wciąż „pierwszym śpiewem Kościoła katolickiego”?

Spotkanie będzie inspirujące zarówno dla tych, którzy o chorale nie wiedzą prawie nic, jak i dla tych którzy chcą pogłębić swoje rozumienie tradycji śpiewu gregoriańskiego.

s. Susi Ferfoglia – jest doktorem nauk humanistycznych, habilitację zaś zdobyła w zakresie instrumentalistyki. Ukończyła Konserwatorium Muzyczne „G. Tartini” w Trieście oraz studia na Akademii Muzycznej w Krakowie. Absolwentka Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” i Instytutu Liturgicznego PAT w Krakowie. s. Susi Ferfoglia koncertowała na festiwalach organowych na terenie Polski, Włoch i Słowenii. Współpracowała z zespołami Capella Cracoviensis i Collegium Zieleński. Pracuje w Archidiecezjalnej Szkole Muzycznej oraz w Międzyuczelnianym Instytucie Muzyki Kościelnej UPJPII w Krakowie, prowadząc klasę organów oraz zajęcia ze śpiewu gregoriańskiego. Od roku 2007 prowadzi żeński zespół wokalny Flores Rosarum wykonujący śpiew gregoriański oraz utwory św. Hildegardy z Bingen.

Kiedy?

7 czerwca 2018, godz. 17:30

Podziel się naszymi informacjami