Zuzanna Kozłowska

Koordynator projektów

Muzyk pełną parą. Studentka klasy fletu traverso Akademii Muzycznej w Krakowie, gdzie kieruje Kołem Naukowym Historycznych Praktyk Wykonawczych. Uczennica klasy śpiewu w szkole muzycznej II st. w Krakowie, absolwentka szkół muzycznych w Augustowie i Suwałkach oraz Franciszkańskiej Szkoły Muzyki i Liturgii. Śpiewaczka ludowa i pasjonatka muzyki tradycyjnej, szczególnie Suwalszczyzny i Augustowszczyzny. Jest zaangażowana w promowanie regionalnego folkloru muzycznego wśród lokalnej społeczności.

Śpiewająco udziela się w różnych zespołach, m.in. Cappelli Marialis, Krakowskim Chórze Mieszczańskim, Voce Angeli.

Fanka chorału gregoriańskiego oraz muzyki średniowiecza i renesansu.
Pochodzi z polskiego bieguna zimna i nieskromnie twierdzi, że to najpiękniejszy region kraju.