Adrian Walczuk

Koordynator projektów

Student V roku filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończył trzy lata Dominikańskiego Studium Filozoficzno-Teologicznego. W trakcie studiów był zaangażowany w działalność Dominikańskiego Duszpasterstwa Akademickiego Beczka, w ramach którego prowadził studencką grupę Góra Dantego zajmującą się literacką i teologiczną analizą Boskiej Komedii.

Miłośnik klasycznej filozofii i teologii – szczególnie św. Tomasza z Akwinu i Jacka Woronieckiego OP. Lubi zarówno czytać, jak i pisać publicystykę chrześcijańską i nie tylko. Fan piłki nożnej, nie rozstaje się z rowerem.