s. Susi Ferfoglia

doktor nauk humanistycznych, habilitacja z instrumentalistyki. Ukończyła Konserwatorium Muzyczne „G. Tartini” w Trieście oraz studia na Akademii Muzycznej w Krakowie. Absolwentka Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” i Instytutu Liturgicznego PAT w Krakowie. s. Susi Ferfoglia koncertowała na festiwalach organowych na terenie Polski, Włoch i Słowenii. Współpracowała z zespołami Capella Cracoviensis i Collegium Zieleński. Pracuje w Archidiecezjalnej Szkole Muzycznej oraz w Międzyuczelnianym Instytucie Muzyki Kościelnej UPJPII w Krakowie, prowadząc klasę organów oraz zajęcia ze śpiewu gregoriańskiego. Od roku 2007 prowadzi żeński zespół wokalny Flores Rosarum wykonujący śpiew gregoriański oraz utwory św. Hildegardy z Bingen.