Piotr Pałka

absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie. Założyciel zespołu Voce Angeli. Trzykrotnie był dyrygentem Chóru Papieskiego. Od 1993 roku komponuje i opracowuje utwory chóralne oraz wokalno – instrumentalne, które można usłyszeć w polskich kościołach. Skomponował wiele oratoriów, m.in: Bóg ponad wszystko – Oratorium o bł. Bronisławie Markiewiczu czy Soli Deo per Mariam – Oratorium o Stefanie Kardynale Wyszyńskim. Od 18 lat nieprzerwanie działa przy krakowskiej Bazylice Franciszkanów. Współpracuje także ze Zgromadzeniem Świętego Michała Archanioła. W latach 2005-2015 był członkiem Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej w Krakowie. Od 2012 roku jest członkiem Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych. Od 2004 roku prowadzi liczne warsztaty muzyczno – liturgiczne w Polsce i za granicą (Niemcy, Belgia, Anglia).

fot. Wojciech Kęska