Michał Sławecki

dr hab., dyrygent, kompozytor, organista i gregorianista, absolwent muzyki kościelnej i kompozycji w Akademii Muzycznej Fryderyka Chopina w Warszawie (organy – Magdalena Czajka, dyrygentura – Sławek A. Wróblewski, kompozycja – Stanisław Moryto), kontynuował studia w Conservatorio di Musica A. Casella w L’Aquila i w Papieskim Instytucie Muzyki Sakralnej w Rzymie. Specjalizował się w zakresie śpiewu gregoriańskiego u Nino Albarosy, Johannesa B. Göschla i Alberto Turco. Członek włoskiej i polskiej sekcji Associazione Internazionale Studi di Canto Gregoriano, Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych oraz Zespołu Naukowo-Redakcyjnego Jasnogórskich Muzykaliów.  W latach 2003-2013 był organistą i kantorem w Kościele Akademickim św. Anny w Warszawie. Obecnie prowadzi Chór Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz dwa zespoły gregoriańskie, których jest założycielem:  żeński Mulierum Schola Gregoriana Clamaverunt Iusti i męski Schola Gregoriana Cardinalis Stephani Wyszyński. Jest pedagogiem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w zakładzie Muzyki Kościelnej. Prowadzi ożywioną działalność naukową i artystyczną w kraju i zagranicą poprzez kursy, wykłady, warsztaty, koncerty i uroczyste liturgie.