Marta Kierska-Witczak

Absolwentka uczelni muzycznych we Wrocławiu (dyplom z wyróżnieniem,1990) i Bydgoszczy, profesor sztuk muzycznych (2011). Kierownik Zakładu Muzyki Kościelnej w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, gdzie opiekuje się dydaktyką w ramach specjalności muzyka kościelna oraz sprawuje kierownictwo nad ogólnopolskimi sympozjami i warsztatami z zakresu muzyki kościelnej i chóralistyki.
Juror międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów muzycznych, kierownik Międzynarodowego Turnieju Dyrygentury Chóralnej W STRONĘ POLIFONII (od 2008), koordynator Dolnośląskiego Festiwalu Nauki (2008-13).

Współpracowała z zespołami w wielu europejskich uczelniach w Niemczech, we Włoszech, Bułgarii, Hiszpanii i Chorwacji, Rumunii, Bośni i Hercegowinie, także na Białorusi i na Litwie, a także z różnymi chórami Wrocławia, z którymi w ramach polskich i europejskich festiwali i konkursów zdobywała najwyższe nagrody. W latach 1993-2015 była kierownikiem artystycznym Chóru Kameralnego Politechniki Wrocławskiej Consonanza, z którym poprowadziła kilkaset koncertów z różnorodnym programem – od średniowiecznej monodii do wokalno-instrumentalnych form współczesnych; biorąc udział i zdobywając wysokie nagrody (także nagrody indywidualne) podczas licznych konkursów muzycznych (Polska, Czechy, Austria, Francja, Macedonia, Niemcy, Portugalia, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Belgia, Francja). Absolwenci jej chórów śpiewają na zawodowych scenach Polski, Europy i Stanów Zjednoczonych.

Pracując we władzach Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych angażuje się w podnoszenie poziomu polskiej muzyki liturgicznej – prowadzi zespoły, specjalistyczne warsztaty, inicjuje cykle koncertowe i festiwale, przygotowuje kadrę młodych dyrygentów i organistów, przywraca wykonawstwu zapomniane dzieła literatury muzycznej zachowanych na terenie klasztorów dawnego Śląska, jest autorem licznych artykułów z dziedziny wykonawstwa muzyki chóralnej.