Marcin Drąg OFMConv

mgr lic., doktorant w Instytucie Liturgicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Absolwent podyplomowych studiów z franciszkanizmu na UPJPII. Jest przewodniczącym Komisji Liturgicznej Krakowskiej Prowincji Franciszkanów oraz członkiem rady Instytutu Studiów Franciszkańskich. Zajmuje się franciszkańską tradycją liturgiczno – muzyczną. Od 2016 r. pracuje jako wykładowca liturgiki w Wyższym Seminarium Duchownym Franciszkanów w Krakowie. Ponadto prowadzi zajęcia w postulacie franciszkanów w Głogówku, we Franciszkańskiej Szkole Muzyki i Liturgii oraz w Instytucie Studiów Franciszkańskich. W 2009 r. zainicjował Franciszkańskie Warsztaty Muzyki Liturgicznej, za które jest odpowiedzialny. Jest jednym z pomysłodawców Szkoły Muzyki i Liturgii działającej w ramach Instytutu Studiów Franciszkańskich. Posługuje wśród młodzieży, neokatechumenacie przy klasztorze franciszkanów w Krakowie oraz jest duszpasterzem chóru Voce Angeli i scholi liturgicznej „11”.