Henryk Krawczyk

Muzyk, organista, odbył studia w sekcji muzyki liturgicznej przy Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, które ukończył z wyróżnieniem. Absolwent Akademii Muzycznej w klasie organów prof. Joachima Grubicha. Od 1996 roku pełni funkcję organisty w kościele oo. Dominikanów w Krakowie, gdzie w sposób wybitny akompaniuje chórom i wykonuje utwory solowe, dawne i współczesne. Ma na swoim koncie kilka płyt nagranych dla Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Podczas warsztatów muzycznych prowadził zajęcia dla organistów. Od 2015 roku współpracuje z PWM jako edytor muzyczny. Człowiek niezwykle skromny i uduchowiony, o niespotykanej wrażliwości muzycznej.