Sklep inCanto / Płyty / Muzyczne Pocztówki z dawnej Polski

Psałterz Polski, Szlachecka Uczta, Bracia Polscy, W Katedrze, Staropolska Miłość, Bal na Wawelu.

Wędrowiec, który w czasach Renesansu i Baroku przemierzał ziemie polskie, musiał być zadziwiony różnorodnością etniczną Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Nie tylko Polacy i Litwini ale i Rusini na wschodzie, w miastach Niemcy, Węgrzy, Czesi, na dworze królewskim Włosi, Francuzi i Szwedzi, liczne diaspory Żydów, Ormianie, a nawet Grecy – wszyscy oni zamieszkiwali tereny Rzeczypospolitej, kraju niespotykanej wówczas tolerancji.

Tę różnorodność odzwierciedlała również kultura muzyczna. Pieśni włoskie, tańce polskie i te pisane przez niemieckich mistrzów, psalmy w języku polskim, łacińskie utwory religijne wykonywane w kościołach – tym rozbrzmiewała Polska w XVI i XVII wieku i stąd taka różnorodność na płycie.

Na płycie znajdują się utwory Mikołaja Gomólki, Wacława z Szamotuł, G. G. Gorczyckiego, G. G. Gastoldiego, M. Praetoriusa, anonimowe pieśni i tańce z dawnych tabulatur, psalmy Braci Polskich i wiele, wiele innych. Muzyczne Pocztówki są podsumowaniem działalności artystycznej FLORIPARI – Muzyków Wawelskich, ponieważ nagrania zawarte na płycie zostały zebrane w ciągu kilkunastu lat istnienia zespołu.

Dodatkowe informacje
Waga 300 g
Wykonawca

Floripari

Privacy Preference Center