Mateusz Krawczyk

LS 2023

Urodzony w 1991 r. w Warszawie. W latach 2009–2014 studiował Edukację Medialną i Dziennikarstwo na Wydziale Teologicznym UKSW, biorąc udział w programie Erasmus na prestiżowej uczelni Katholieke Universiteit Leuven w Belgii. W czerwcu 2014 r. obronił pracę magisterską napisaną na seminarium z Egzegezy Nowego Testamentu pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Romana Bartnickiego. W latach 2014–2019 odbył studia doktoranckie z Teologii Biblijnej na UKSW, broniąc pracę doktorską pt. Hipoteza zależności hipertekstualnej Listu do Rzymian od Księgi Mądrości pisaną pod kierunkiem ks. prof. UKSW dra hab. Bartosza Adamczewskiego.
Realizował projekty badawcze finansowane ze środków MNiSW oraz Narodowego Centrum Nauki (Preludium oraz Etiuda). Odbył staż zagraniczny w Pontificio Istituto Biblico w Rzymie w 2018 roku. Prezentował wyniki prowadzonych badań w formie referatów na konferencjach o zasięgu międzynarodowym (m.in. SBL International Meeting oraz EABS Annual Meeting: Seul, Berlin, Helsinki, Rzym, Sofia, Warszawa).
Obecnie wykładowca biblistyki na Podyplomowych Studiach Formacji Biblijnej na UKSW, korektor i redaktor czasopisma naukowego Collectanea Theologica oraz dyrektor i wykładowca w Szkole języków biblijnych Lingua Sacra działającej przy Bractwie Słowa Bożego.
Popularyzował wiedzę o Biblii m.in. jako autor audycji radiowych w Radiu Warszawa: „Biblia pod lupą” oraz „Pytania o Biblię”. Członek Society of Biblical Literature, European Association of Biblical Studies, Stowarzyszenia Biblistów Polskich oraz Bractwa Słowa Bożego.


Sławomir Witkowski

Muzyk, gitarzysta, śpiewak oraz muzykolog, absolwent Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach oraz Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, kantor parafii św. Jadwigi Śląskiej w Chorzowie. Od 1996 roku prowadzi męski chór Schola Cantorum Minorum Chosoviensis, którego głównym obszarem zainteresowania i aktywności artystycznej jest śpiew chorału zachodniego i wszelkich odmian zachodniej monodii liturgicznej, ale ponadto także wczesna polifonia wokalna oraz pieśni tradycyjne. Cały ten repertuar opracowuje najczęściej na podstawie własnych badań nad średniowiecznymi rękopisami. Od wielu lat współpracuje z Marcelem Pérèsem, występował także z jego Ensemble Organum. Od 2000 r. z Magdaleną Krzywdą tworzy duet Sapphire, który zbierał laury na najważniejszych festiwalach piosenki poetyckiej w Polsce. Współpracuje także z zespołem Scandicus, wykonując wokalną i instrumentalną muzykę średniowieczną. Jest wykładowcą Szkoły Kantorów w Krakowie i Ambasadorem Fundacji inCanto. W 2014 roku otrzymał Nagrodę Prezydenta Miasta Chorzów w Dziedzinie Kultury.

wybrana dyskografia:

  • Mariam Matrem Virginem – z żeńską scholą Nativitatis (2008)
  • Msza alternatim we włoskiej i francuskiej muzyce liturgicznej XVII wieku – z organistką Susi Ferfoglia i zespołem Flores Rosarum (2011)
  • Akatyst ku czci Bogurodzicy (DVD) – z kantorem bizantyjskim Marcinem Abijskim i Bornus Consort (2015)
  • Harmonie Universelle – z organistą Krzysztofem Pawliszem, pod dyrekcją Marcela Pérèsa (2016)
  • Oficjum o św. Wacławie Gloriose Dei Martyr (2017)
  • Liberator hominis. Chorał wielkanocny śląskich cystersów, XIII w. (2023)

prawykonania kompozycji współczesnych:

  • Kamil Staszowski: Missa de Caritate (2007), Oratorium Caritatis (2009)
  • Rafał Augustyn: Descensus Christi ad inferos (2016)
  • Przemysław Sheller: Consors paterni luminis (2018), Phos hilaron (2020)
  • Marcel Pérès: Mysteria Apocalypsis II (2019)


Magdalena Łoś-Komarnicka

Magdalena Łoś-Komarnicka

Dziennikarka Programu 2 Polskiego Radia, w którym od 1992 roku prezentuje muzykę klasyczną. Jej pasją jest muzyka dawna, której problematykę przybliża słuchaczom w autorskich audycjach cyklu „Dawno, niedawno”, transmitując koncerty najważniejszych festiwali poświęconych temu repertuarowi, rozmawiając z wykonującymi go artystami.
W swoim dorobku ma także artykuły, wywiady, recenzje publikowane na łamach kwartalnika Canor i czasopisma Ruch Muzyczny, współpracowała również z TVP Kultura.
Prowadziła cykl spotkań popularyzujący muzykę klasyczną w PriceWaterhouseCoopers (PwC).
Przygotowuje słuchaczy do odbioru muzyki dawnej podczas koncertów, festiwali i spotkań z publicznością – m.in. w NOSPR w Katowicach.
Była jurorem na Konkursie Młodych Wykonawców Muzyki Dawnej w Antwerpii (2008), konkursie Musica Antiqua Viva w Żorach (2012), konkursie Forum Kameralne Muzyki Dawnej w Poznaniu (2016).


Piotr Matwiejczuk

Piotr Matwiejczuk


Michał Wilk

LS 2023