Michał Wilk

Biblista, redaktor, tłumacz, programista. Języki nowożytne studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim, języki starożytne i biblistykę – na Pontificia Università Gregoriana i Sapienza Università di Roma, informatykę – na Politechnice Warszawskiej.

Wykładowca greki i hebrajskiego oraz przedmiotów z pogranicza biblistyki i filologii klasycznej w Seminarium Zakonu Pijarów, Seminarium Redemptorystów i na Studium Filozoficzno-Teologicznym Dominikanów.

Dwukrotny stypendysta fundacji naukowej Renovabis (Niemcy). Od 2009 roku uczestniczy w projekcie digitalizacji starożytnych manuskryptów greckich Ancient Manuscripts (Boston). Należy do stowarzyszeń: Società Internazionale della Retorica Biblica e Semitica (Rzym) i International Organization for Septuagint and Cognate Studies. Redaktor naczelny miesięcznika „Żywe Słowo”. Założyciel i redaktor portalu Orygenes+.

Bardzo wierzy w ideę edukacji e-learningowej. Pierwszy zrealizowany projekt e-learningowy: „Gramatyka grecka. Wstęp do syntaksy. Tablice i multimedia” (finansowanie: Fundacja młodych naukowców przy Uniwersytecie w Heidelbergu). Obecnie pracuje nad systemem e-learningowym do nauki greki klasycznej na podstawie gramatyki prof. Siebenhalta (Tybinga) oraz nad platformą Orygenes+ Univeristy, która będzie pierwszym w sieci otwartym uniwersytetem biblijnym on-line.

Projekty naukowe i obszar zainteresowań naukowych: retoryka klasyczna i semicka, metafory teologii Pawła z Tarsu w kontekście polityki Cesarstwa Rzymskiego, Corpus Paulinum i Septuaginta jako starożytne projekty translatologiczne, manuskrypty i krytyka tekstualna NT, percepcja NT w kręgach języków koptyjskiego i syryjskiego.