Mateusz Krawczyk

Urodzony w 1991 r. w Warszawie. W latach 2009–2014 studiował Edukację Medialną i Dziennikarstwo na Wydziale Teologicznym UKSW, biorąc udział w programie Erasmus na prestiżowej uczelni Katholieke Universiteit Leuven w Belgii. W czerwcu 2014 r. obronił pracę magisterską napisaną na seminarium z Egzegezy Nowego Testamentu pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Romana Bartnickiego. W latach 2014–2019 odbył studia doktoranckie z Teologii Biblijnej na UKSW, broniąc pracę doktorską pt. Hipoteza zależności hipertekstualnej Listu do Rzymian od Księgi Mądrości pisaną pod kierunkiem ks. prof. UKSW dra hab. Bartosza Adamczewskiego.
Realizował projekty badawcze finansowane ze środków MNiSW oraz Narodowego Centrum Nauki (Preludium oraz Etiuda). Odbył staż zagraniczny w Pontificio Istituto Biblico w Rzymie w 2018 roku. Prezentował wyniki prowadzonych badań w formie referatów na konferencjach o zasięgu międzynarodowym (m.in. SBL International Meeting oraz EABS Annual Meeting: Seul, Berlin, Helsinki, Rzym, Sofia, Warszawa).
Obecnie wykładowca biblistyki na Podyplomowych Studiach Formacji Biblijnej na UKSW, korektor i redaktor czasopisma naukowego Collectanea Theologica oraz dyrektor i wykładowca w Szkole języków biblijnych Lingua Sacra działającej przy Bractwie Słowa Bożego.
Popularyzował wiedzę o Biblii m.in. jako autor audycji radiowych w Radiu Warszawa: „Biblia pod lupą” oraz „Pytania o Biblię”. Członek Society of Biblical Literature, European Association of Biblical Studies, Stowarzyszenia Biblistów Polskich oraz Bractwa Słowa Bożego.