Łukasz Hajduczenia

Absolwent Prawosławnego Seminarium Duchownego, wydziału wokalnego warszawskiego Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina oraz londyńskiej Guildhall School of Music and Drama. Obecnie jest doktorantem wydziału Artes Liberales UW, gdzie prowadzi badania dotyczące muzycznej sfery liturgii bizantyńskiej. Jego działalność obejmuje również liczne koncerty muzyki klasycznej, projekty operowe, pedagogikę oraz pracę z zespołami wokalnymi. Oprócz muzyki klasycznej specjalizuje się w wykonawstwie muzyki cerkiewnej różnych okresów i stylów.