Ks. Marek Gilski

Ks. Marek Gilski, dr hab. teologii, dr filologii klasycznej, prof. UPJPII w Krakowie. Tłumacz z języka greckiego, przełożył dwa tomy Panarionu Epifaniusza z Salaminy oraz Quaestiones et responsiones Anastazego Synaity. Ostatnio opublikował: „Homerocentony jako najbardziej skrajna próba hellenizacji chrześcijaństwa”, Verbum Vitae 39/3 (2021) 995-1005; „Ortodoksja jako droga twórczego rozwoju dziecka w Panarionie Epifaniusza z Salaminy”, Vox Patrum 83 (2022) 205-220; „Przyczyny odejścia z Kościoła. Diagnoza Epifaniusza z Salaminy”, Łódzkie Studia Teologiczne 1 (2023) 11-19. Zainteresowania badawcze: poematy homeryckie, katalogi herezji, sobory, mariologia.