Bartosz Gałązka

Folklorysta, badacz i znawca śpiewu tradycyjnego południowo-wschodniej Polski; trzykrotny stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie kultury ludowej: w 2013 r. otrzymał stypendium na badania folkloru kolędowego w Leżajskiem, w 2017 r. na uzupełnienie i podsumowanie wieloletnich badań nad folklorem pogrzebowym Podkarpacia, a w 2021 r. na projekt „Galicyjskie Gorzkie żale”, dotyczący różnorodności melodycznej tego pasyjnego nabożeństwa ludowego; laureat Nagrody Zarządu Województwa Podkarpackiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury (2019).
Pedagog (nauczyciel języka polskiego i przedmiotów artystycznych w krośnieńskiej „szkole z pasją”, Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Jana Szczepanika), popularyzator kultury ludowej wśród młodzieży i dorosłych, laureat m.in. nagrody Podkarpackiego Kuratora Oświaty (2018). Jest jednym z pomysłodawców Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej, współautorem programu tej placówki i stały jej współpracownikiem. W ramach współpracy z  Centrum Kulturalnym w Przemyślu jest  jurorem przeglądów muzyki tradycyjnej.

Od 1997 r. realizuje autorski program badawczy, którego celem jest nagranie, katalogowanie, transkrypcja (muzyczna i językowa) oraz opracowanie (komentarze, paralele, zestawienia wariantów, mapy zasięgów) tradycyjnych śpiewów i melodii instrumentalnych – utworów zachowanych w żywej i ginącej tradycji regionu. 

Do najważniejszych publikacji Bartosza Gałązki należy seria Kolędy Podkarpacia, w której przedstawia on religijny i świecki repertuar związany z szeroko rozumianym kolędowaniem. Dotychczas w ramach serii ukazały się: tom I (Podgórze I), tom II (Podgórze II), tom III (Pogranicze polsko-ruskie I). W ramach realizowanego we współpracy ze Stowarzyszeniem Muzyka Dawna w Jarosławiu projektu MKiDN „Przy piecu i pod oknem. Zbiór kolęd Podkarpacia z tradycji żywej i ginącej” w latach 2017-2018 ukazały się kolejne tomy serii: tom IV (Od Leżajska, część 1.), tom VI (Pogranicze polsko-ruskie II: Od Przeworska), album Kolędy Łemkowszczyzny oraz dwie płyty (Przy piecu i pod oknem. Kolędy Podkarpacia, część 1. i 2.). Z kolei w ramach monumentalnego zadania „Przemyskie 2014”, także realizowanego we współpracy z jarosławskim stowarzyszeniem, pozyskał i opracował ponad dwa tysiące utworów oraz przygotował pod względem merytorycznym płytę Wschód bliski. Pieśni z Przemyskiego

Również we współpracy ze Stowarzyszeniem Muzyka Dawna w Jarosławiu opracowuje serię płyt dokumentujących tradycje śpiewacze lokalnych społeczności zamieszkujących tereny południowej i południowo-wschodniej Polski; w ramach tej serii ukazały się: zbiór pieśni do św. patronów od morowego powietrza (Suplikanci. Za bytności zarazy, 2020) oraz album zawierający tradycyjne pieśni pasyjne (Wieniec z ciernia i głogu. Pieśni pasyjne z Podkarpacia, 2021). Płyty zawierają głównie nagrania pochodzące ze zbioru fonograficznego Bartosza Gałązki – a zbiór ten liczy obecnie kilkadziesiąt tysięcy pozycji – oraz pieśni zaczerpnięte z tego zbioru wykonane przez kontynuatorów tradycji: młodzież, członków i przyjaciół Stowarzyszenia oraz zaproszonych artystów. Repertuar pochodzący z badań Bartosza Gałązki trafił też na płytę Krakowiaki Kapeli Brodów (2021). 

Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Wsi Szufnarowa (pow. strzyżowski) badacz wydał zbiór Śpiewy tradycyjne z Szufnarowej. Wybór z badań własnych (2021). W ramach tej współpracy zajmuje się również rewitalizacją repertuaru tradycyjnego w owej miejscowości.