Bartłomiej Sokal

Urodził się w Tarnogrodzie (1985 r.), dorastał i podstawową edukację odbierał w Biłgoraju. Tam także złożył egzamin maturalny (2003 r.). Odbył studia teologiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie w 2008 r. obronił pracę magisterską pt. Powołanie Natanaela (J 1,45-51). Analiza egzegetyczno-teologiczna, a w 2013 r. uzyskał doktorat na podstawie rozprawy Uczniowie Zmartwychwstałego (J 20,1-29). Studium egzegetyczno-teologiczne. Obie prace powstały pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Stefana Szymika MSF. Pole jego zainteresowań to: Ewangelia św. Jana oraz języki semickie. Jest współtłumaczem podręcznika Thomasa O. Lambdina, Wprowadzenie do hebrajskiego biblijnego. Przez wiele lat prowadził ogólnopolską stronę internetową Dzieła Biblijnego, gdzie znaleźć można niemal 300 artykułów popularnonaukowych jego autorstwa dotyczących tematów biblijno-teologicznych. Autor naukowych artykułów biblijnych oraz tłumaczeń tekstów starożytnych. Od 2015 r. pracuje zawodowo jako kontroler ruchu lotniczego w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej na lotniskach Rzeszów oraz Lublin. W życiu prywatnym żonaty, ojciec trójki dzieci: Oliwki, Karola i Kuby.