Tomasz Głuchowski

Urodzony w 1976 r., absolwent kaliskich szkół średnich: Technikum Budowy Fortepianów oraz PSM II st. (klasa organów Kazimierza Madziały). W latach 1996-2004 studiował organy (Klemens Johannes Kaminski) i klawesyn (Marta Czarny-Kaczmarska) we wrocławskiej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego. Oprócz studiów i kursów mistrzowskich, istotny wpływ na jego osobowość artystyczną wywarły liczne wyjazdy naukowe do Holandii (2008-10), gdzie miał sposobność kształcić się w grze na historycznych instrumentach pod okiem Petera van Dijka z Utrechtu. Po ukończeniu studiów doktoranckich (Andrzej Chorosiński, Magdalena Czajka) w maju 2011 r. uzyskał stopień doktora sztuki. Jako absolwent Podyplomowych Studiów Monodii Liturgicznej na Uniwersytecie Papieskim im. Jana Pawła II w Krakowie (2016-2018) rozwija także swoje zainteresowania chorałem gregoriańskim. W listopadzie 2019 r. Senat Akademii Muzycznej w Poznaniu nadał Tomaszowi Głuchowskiemu stopień doktora habilitowanego.
Tytularny organista wrocławskiego kościoła św. Wojciecha (Dominikanie). Adiunkt w macierzystej uczelni (Katedra Muzyki Kościelnej), nauczyciel dyplomowany klawesynu i organów we wrocławskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. Konsultant Centrum Edukacji Artystycznej. Stały współpracownik (organista) Orkiestry Symfonicznej Narodowego Forum Muzyki i innych zespołów tej instytucji. Koncertuje jako solista (organista, klawesynista) i kameralista w kraju i zagranicą. Posiada w swoim dorobku kilkanaście płyt CD z muzyką organową i kameralną (klawesyn/bc.). Jest autorem kilku artykułów z zakresu organologii, organistyki oraz śpiewu gregoriańskiego.
Dyrektor artystyczny Festiwalu Muzycznego Lato Organowe w Krotoszyńskiej Bazylice, Kurator organów Narodowego Forum Muzyki oraz koordynator programowy koncertów organowych w NFM, a także cyklu Wieczory Czesławowe w kościele dominikanów we Wrocławiu.
Współzałożyciel i kierownik artystyczny wrocławskiego zespołu muzyki dawnej Ars Concordiae, członek ensemble Sanssouci – zespołu barokowego Filharmonii Opolskiej.
Ambasador Fundacji inCanto, ponadto członek wielu stowarzyszeń (Verein zur Erforschung und Erhaltung schlesischer Orgeln, Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kościelnych, Towarzystwo Miłośników i Badaczy Ziemi Krotoszyńskiej). W ramach działalności organologicznej pełnił m.in. funkcję konsultanta ds. budowy nowych organów dla Narodowego Forum Muzyki oraz ds. projektów renowacji i rewitalizacji organów we wrocławskich kościołach: Opieki Św. Józefa (OO Karmelici), Św. Wojciecha (OO Dominikanie). Uznany specjalista w zakresie strojenia i temperacji historycznych (działalność m. in. w ramach współpracy z NFM – festiwale: Wratislavia Cantans, Forum Musicum).

<< AMBASADORZY FUNDACJI