Mateusz Solarz

Kantor i muzykolog specjalizujący się w wykonawstwie i badaniach muzyki dawnej. W latach 2009-2014 pracownik Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego, odpowiedzialny za wydawnictwa płytowe i nutowe, digitalizację ksiąg liturgicznych, a także redakcję śpiewników Niepojęta Trójco. Był kantorem pomocniczym Bazyliki Mariackiej, prowadził śpiew chorałowy na mszach wotywnych ku czci św. Dominika w Bazylice Świętej Trójcy w Krakowie. Brał udział w nagraniach wielu płyt z muzyką liturgiczną. Śpiewa w Zespole Muzyki Dawnej Perfugium, współtworzy scholę posługującą w Parafii Zmartwychwstania Pańskiego oo. Zmartwychwstańców na Woli Duchackiej. Redaktor wydawnictw muzycznych, współredagujący serię Musica in Ecclesia Cathedrali Cracoviensi Audita prezentującą muzyczne zabytki Katedry Wawelskiej zachowane w rękopisach krakowskich rorantystów. W latach 2006-2008 dyrektor programowy festiwalu Jazz Juniors. Wieloletni selekcjoner i producent Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Etiuda&Anima. Autor artykułów poświęconych muzyce w autorskim filmie animowanym.

<< AMBASADORZY FUNDACJI