Dominik Dubiel SJ

Urodzony w 1991 roku, kompozytor, kantor, pianista. Ukończył filozofię na Akademii Ignatianum oraz Edukację artystyczną na Akademii Muzycznej w Krakowie. Obecnie studiuje teologię na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. Współprowadzi Podcast Jezuicki. Interesuje się duchowością i liturgią, szuka Boga w popkulturze i codzienności. Mieszka w Rzymie.

<< AMBASADORZY FUNDACJI