13.01.2019

Odszedł nasz mentor

Z wielkim smutkiem i poczuciem dojmującej straty przyjęliśmy wiadomość o śmierci Sir Rogera Scrutona, wybitnego brytyjskiego intelektualisty, konserwatysty, kompozytora, człowieka wielu dyscyplin – zasłużonego nie tylko środowisku akademickiemu, ale także narodowi Polskiemu. Był jednym z najwybitniejszych współczesnych myślicieli europejskich, współzałożycielem fundacji Jagiellonian Trust, wspierającej ważne przemiany ustrojowe w państwach Europy centralnej. 

O tym, kim był zmarły 12 stycznia 2020 Sir Roger Scruton, można przeczytać wiele – szczególnie w depeszach i kondolencjach składanych przez wybitne osobistości. 

Dziś możemy i chcemy otwarcie powiedzieć, że postać Sir Rogera jest niewątpliwie jednym z fundamentów postrzegania misji Fundacji inCanto i jej roli w propagowaniu wzorców Piękna w muzyce i sztuce w ogólności. Jego konsekwentne dowartościowywanie roli estetyki w życiu społeczeństw, pokazywanie związków między arcydziełami kultury a przyszłością narodów, dawanie jasnych narzędzi do poruszania się w świecie kultury jest bezcennym dziedzictwem, które obowiązkowo powinniśmy podjąć. 

W ubiegłym roku rozpoczęliśmy projekt „Music matters”, by zostać pierwszym polskim wydawcą książki Sir Rogera poświęconej muzyce. Dzisiaj to nieukończone jeszcze zadanie postrzegamy jako zaszczyt i obowiązek. 

Do samego faktu odejścia Sir Rogera podchodzimy z chrześcijańską nadzieją, jednak trudno ocenić, jak wiele straciliśmy z tego, co mógł jeszcze powiedzieć, napisać i wnieść do naszego świata, w którym toczymy przecież nierówną walkę z prądami wrogimi Pięknu, tradycji i kontynuacji. 

W naszym archiwum bardzo ważne miejsce zajmuje (szczególnie od dzisiaj) korespondencja z Sir Rogerem dotycząca publikacji „Music Matters”. Z dużym sentymentem i wdzięcznością czytamy poniższy list, w którym Sir Roger ciepło odnosi się do naszego zaproszenia na Musica Divina. Przeczytajcie sami:

Może dziś, kiedy strata kładzie się bolesnym cieniem na sercu, warto uczcić pamięć Sir Rogera obejrzeniem jednego z najciekawszych „pomników” jego myśli – filmu BBC „Why Beauty Matters”:

Podziel się naszymi informacjami