20.02.2019

cameraINcanto... o modlitwie, poezji i o śpiewie

W nowym sezonie spotkań cameraINcanto nie tylko nadal będziemy dalej zgłębiać Pieśń nad Pieśniami, ale również poznamy bliżej pieśni renesansowe razem z wyjątkowym gościem – panem profesorem Andrzejem Borowskim. Już na najbliższym spotkaniu, które wyjątkowo odbędzie się we wtorek, 26 lutego wysłuchamy prelekcji Gloria Dei cum cantico… – o modlitwie, poezji i o śpiewie.

Naszego gościa  z pewnością nie trzeba przedstawiać absolwentom i studentom Wydziału Polonistyki UJ. Słynne wykłady pana profesora gromadziły szerokie rzesze zainteresowanych historią literatury staropolskiej, ale również entuzjastów jego erudycji. Podczas prelekcji będziemy mogli poznać teksty pięknych pieśni renesansowych, a także przyjrzeć się nieco duchowości i muzykalności ludzi tamtych czasów. A o tym wszystkim opowie nam jeden z najlepszych współczesnych  mówców.

Andrzej Borowski jest profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie do 2017 roku był kierownikiem Katedry Historii Literatury Staropolskiej w Wydziale Polonistyki; członek Polskiej Akademii Umiejętności (wiceprezes w latach 2013-2016), wiceprzewodniczący Rady Akademii Artes Liberales, współzałożyciel i członek redakcji półrocznika Terminus. Profesor Borowski jest badaczem zajmującym się historią literatury dawnej, przede wszystkim renesansowej. Jest autorem i redaktorem kilku książek i kilkuset artykułów poświęconych m.in. Renesansowi Północnemu, historii pojęcia humanizmu, związkom kulturalnym polsko-niderlandzkim w XVI–XVII w., sarmatyzmowi oraz europejskiej tożsamości Polaków.  Wszedł do Rady Naukowej Polskiego słownika biograficznego (w 2005), a także do komitetów redakcyjnych pism Odrodzenie i Reformacja w Polsce (w 2010), Bez Porównania (w 2010) i Studi Slavistici (w 2011). Przez wiele lat przewodniczył Komitetowi Okręgowemu Olimpiady Polonistycznej. W 2014 wszedł do Rady Wydawniczej Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Za swoją pracę naukową profesor Borowski otrzymał liczne nagrody i odznaczenia m.in.: nagrody Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi.

Kiedy?

26 lutego 2019, godz. 17:30

Podziel się naszymi informacjami